Nasze szkolenia ze sprzedaży i wyjazdy team building – zdalnie
Show MenuHide Menu

Jakimi sposobami ocenia się kompetencje zawodowe pracowników.

13 kwietnia 2016

Różne firmy przyjmują zróżnicowane kryteria jeśli chodzić będzie o ocenianie pracowników. Wiele z tych kryteriów opiera się bardziej na sympatiach i relacjach, niż na rzeczywistej weryfikacji umiejętności. Z kolei w innych przypadkach wykorzystuje się narzędzia i techniki, których celem jest zmierzenie szczegółowo wszystkich aspektów wiążących się z pracą danej osoby.

Aktualnie coraz większą popularnością zaczynają się cieszyć różnego rodzaju narzędzia do dokonywania ocen kompetencji pracowniczych. Stosuje się je zarówno przy przyjmowaniu nowych ludzi, aby sprawdzić ich przydatność dla firmy, lecz poza tym do okresowych ocen pracowników. Do ocen takich przede wszystkim będzie się brało wiedzę i umiejętności, lecz w połączeniu ze sposobem zachowania i zaangażowaniem.

Pośród sporej grupy oferowanych metod w szczególności będzie się wyróżniać Assessment/Development Center, aktualnie uznawana za najskuteczniejszą pod tymi względami. Po statystykach można zobaczyć, że skuteczność jej może nawet sięgać 76%, daje to to poziom, do jakiego wszystkie inne metody nawet nie będą się zbliżać. Oczywiście trzeba ją w dobry sposób wdrożyć, ponieważ jedynie w takim przypadku badanie będzie odpowiednio efektywne.

Grupa międzynarodowych specjalistów opracowała w ostatnim czasie dokładne wskazówki, dotyczące przeprowadzania całego procesu. Akcentują przy tym oni kilka ważnych kwestii, o jakich należy pamiętać przy przeprowadzaniu ocen, a których zaniedbanie może się przyczynić do niepoprawnych wyników.

W pierwszej kolejności kluczową rolę odgrywa tu odpowiednia analiza miejsca pracy. Powinna być ona wykonana tak, żeby pozwolić na wyznaczenie kompetencji i wskaźników efektywności. Stanowi to niezwykle istotny punkt, gdyż od tego zależeć będą dalsze zadania, jakie pracownik dostanie do wykonania.

Bardzo ważne będzie również wykorzystanie zróżnicowanych metod, za pomocą jakich można wszechstronnie oceniać i badać zakres kompetencji. Przeprowadzana analiza zawierać powinna przynajmniej jeden rodzaj symulacji wiążący się ze wskaźnikami efektywności jeśli chodzi o konkretne stanowisko pracy. Wśród najczęściej stosowanych wymienia się prezentacje, odgrywanie roli, dyskusje grupowe oraz koszyk zadań.