Nasze szkolenia ze sprzedaży i wyjazdy team building – zdalnie
Show MenuHide Menu

Książki dla absolwentów zajęć – symulacje

10 czerwca 2016


Bardzo prosimy abiturientów realizowanych u nas szkoleń i gier menedżerskich w ramach ścieżki inżynierskiej o opanowanie najważniejszych treści z wymienionych poniżej lektur na szkolenie Symulacje Menedżerskie.
Pragniemy dodać przy tym, iż opublikowana baza zawiera opracowania wychodzące poza tradycyjną wiedzę o symulacjach i ma posłużyć do inspiracji odnośnie fabuły projektowanych przez Naszych Słuchaczy gier.

 • Budowanie Kompetencji Proaktywnych w Międzynarodowej Firmie, Tadeusz Turzeja
 • Szkolenia Menedżerskie, Karina Dudeń
 • Praktyka struktury administracji państwowej
 • Maszyny i napęd elektryczny
 • Chłodzenie trakcyjnych silników spalinowych
 • Gry symulacyjne – podstawy teoretyczne
 • Fundamenty teorii układów regulacji automatycznej tII
 • Autokody i programowanie maszyn cyfrowych
 • Gospodarka skojarzona cieplno-elektryczna
 • Bezpieczeństwo i higiena pracy dla ZSZ
 • Przewodnik .Ochrona pracy na PKP
 • Modele matematyczne elementów systemu elektroenergetycznego
 • Władze i administracje terenowe po reformie
 • Planowanie społeczne w przedsiębiorstwie
 • Przeciwpożarowe urządzenia i instalacje wodne
 • Eksploatacja elektrowni parowych.
 • Fizyka metali
 • Obwody drukowane
 • Psychologia społeczna
 • Odprowadzanie ciepła z przyrządów półprzewodnikowych
 • Społeczne węzi w kolektywie człowiek w procesie pracy
 • Mistrz przełożony i wychowawca
 • Instrumenty prawne zarządzania
 • Ćwiczenia eksperymentalne z psychologii ogólnej.
 • Przewodnik ultrakrótkofalowca
 • Bukiet z warzyw cz.1
 • Auto CAD wersja 10
 • Or CAD SDT/PCB
 • DR DOS 6.0 Wprowadzenie do systemu operacyjnego
 • Biomagnetyzm
 • Sekrety Windows 3.1 tom III
 • Surfer. Przewodnik użytkownika. 190str.,23cm.
 • Podstawowe kroje pism. CorelDRAW & Windows.
 • Pzegląd spektroskopii molekularnej Wyd.III 337 str., 24 cm
 • Konstrukcja i obliczanie szybkobieżnych pojazdów gąsienicowych Wyd I 493s,24cm
 • Współczesne mieszkanie Wyd II 94 str., 21 cm
 • Komputery równoległe Architektura elementy programowania Wyd.II 202 str., 24 cm
 • Kotły gazowe centralnego ogrzewania wodne niskotemperaturowe Wyd.II 376 str., 24 cm
 • Windows NT bez trudu do gwiazd 430 str., 24 cm
 • Gry symulacyjne – podstawy praktyczne
 • Akustyka molekularna i kwantowa.Prot.nr 117 – zamiany 226s 24cm
 • Energoelektronika
 • Fizyka t 2 Wyd.8 660s 24cm
 • Proces karny Zarys systemu 537s 24cm
 • Marketing analiza planowania wdrażanie i kontrola 743 str.,26 cm
 • Diagnostyka techniczna wytwórczych urządzeń energetycznych w elektrowniach 238 str.24 cm
 • Zarządzanie Teoria Praktyka Wyd.III 721 str,24 cm
 • Niezawodność wodociągów i kanalizacji 179 str,24 cm
 • Systemy i sieci SDH
 • Elementy i układy elektroniczne w pytaniach i odpowiedziach Wyd.II 397 str, 24 cm
 • Medycyna niekonwencjonalna od leczenia magnesami do tajemnic oczu 172 str, 20 cm
 • Zadania z matematyki dla wyższych uczelni technicznych cz.I.B
 • Słownik argotyzmów
 • Tłokowe silniki spalinowe średnio- i szybkoobrotowe 665 str, 24 cm
 • Podstawy teorii obwodów T.I Wyd.III 359 str, 24 cm
 • Socjologia pracy 251 str, 24 cm
 • Historia wychowania T.I 406 str, 20 cm
 • Podstawy marketingu wyd.3 zm. i poszerzone 436s 20cm
 • Maszyny i urządzenia cieplne i energetyczne 384 str, 24 cm
 • Fizyka 2 wyd.11 661s 23cm
 • Elektrotechnika
 • Outlook 2000 PL ćwiczenia praktyczne D-170 97 str. 24 cm
 • Zarządzanie kosztami – budżetowanie i kontrola 409 str, 24 cm
 • Korozja materiałów