Nasze szkolenia ze sprzedaży i wyjazdy team building – zdalnie
Show MenuHide Menu

Seminarium podsumowujące projekt – zaproszenie – projekty EFS

14 sierpnia 2016

W związku z zamknieciem działania funduszowego nr IJRZ/23 1 4 /2015 zapraszamy wszystkich zainteresowanych na konferencję poświeconą diagnozie wykorzystania dotacji z Środkowoeuropejskiego Funduszu Edukacyjnego

Agenda dyskusja w czasie spotkania obejmie wymienione tu zespoły robocze:

 • Ocena przy pomocy modelu HERMIN efektu makroekonomicznego wpływu środków EFRR wraz ze środkami współfinansowania, na gospodarkę Wielkopolski, w ramach WRPO na lata 2007-2013 (Raport nr 2)
 • Ocena ex-ante potencjału rozwojowego miast Wielkopolski w kontekście projektów realizowanych z funduszy Unii Europejskiej
 • Ocena wpływu środków pomocowych (w tym RPO WŁ) na rozwój turystyki, sportu, rekreacji i kultury w regionie łódzkim
 • Ewaluacja ex-ante projektu Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2007-2013
 • Analiza stopnia wdrożenia priorytetów EFS na przykładzie projektu szkoleniowego Hotel na Gry Symulacyjne
 • Badanie stopnia świadomości oraz potrzeb informacyjnych Polaków oraz partnerów społeczno-gospodarczych przed realizacją działań informacyjno – promocyjnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
 • Ocena skuteczności i efektywności instytucji uczestniczących we wdrażaniu Priorytetów VI i VII PO KL, w tym procesu komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej
 • Komplementarność i synergia interwencji realizowanych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w perspektywie finansowej 2004-2006
 • Analiza systemu zarządzania, wdrażania i kontroli LRPO na lata 2007-2013
 • Wpływ interwencji finansowanych w ramach Priorytetu XII PO IiŚ na osiągnięcie celów szczegółowych ww. Priorytetu
 • Analiza zdolności podmiotów działających na obszarach wiejskich do absorpcji funduszy unijnych w zakresie oddolnych inicjatyw lokalnych w ramach PO KL
 • Priorytecie I – projekt badawczy realizowany na zlecenie
 • „Wpływ NPR 2004-2006 I NSS 2007-2013

  Program zostany omówiony pod kątem efektywności w następujących uprawomocnionych dotacyjnie branżach (systematyka wg PKD).:

 • Przetwarzanie i konserwowanie ryb, skorupiaków i mięczaków
 • Produkcja artykułów piśmiennych
 • Produkcja elektrycznego sprzętu oświetleniowego
 • Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów
 • Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych
 • Działalność pocztowa objęta obowiązkiem świadczenia usług powszechnych (operatora publicznego)
 • Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana

  Dla priorytetu „Szkolenie bezrobotnych dyskusji zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie niniejszych powiatów: wołowski oraz olsztyński

  Upoważnieni beneficjenci to: „ELEKTRIM-Mysłakowice” Sp. z o.o., TAPETY GNASZYN S.A., Zakłady Chemiczne „ROKITA” S.A., Sklep medyczny ORTOMED, Firma Usługowo-Handlowa Telewizja Kablowa „KWIMAR” S.C., „Rinf” , 6MEDIA , CZAH-Pomiar , Herbapol Lublin S.A., OK SYSTEM POLSKA , SMF POLAND Spółka z o.o., Vac Aero Kalisz , Lakma Strefa , P.P.H.U. ASIA DOROTA TRZCIŃSKA, Wodociągi Kieleckie Sp. z o.o.

  Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu.