Nasze szkolenia ze sprzedaży i wyjazdy team building – zdalnie
Show MenuHide Menu

Dofinansowanie na kursy zamknięte

15 sierpnia 2016


Kursanci ze współpracujących z nami stale podmiotów wnioskowali o subwencje i w porozumieniu z nami dostarczyli niezbędne formularze aplikacyjne do stosownych agencji zarządzających dotacjami.
Ogłaszamy że w ramach funduszu europejskiego „Małopolski Fundusz Społeczny” na weekendowe Pracownicze Warsztaty Kreatywność środki nabywają opisane poniżej przedsięwzięcia:

 • Cykl Szkoleniowy dla Działu Marketingu w spółce Kronberg
 • Warsztaty Szkoleniowe z rozwoju efektywności potrzebą nowoczesnego biznesu.
 • „unowocześnienie sieci teleinformatycznej w Nowej Wsi Zbąskiej, Nowej Wsi, gmina Zbąszyń”
 • zoptymalizowana struktura mobilnego wsparcia sprzedaży ECOD Agent 3.0
 • zoptymalizowana technologia produkcji wysokociśnieniowych zbiorników do magazynowania i transportu metanu, wodoru i biopaliw
 • innowacyjny sposób kładzenia sieci rurociągów
 • opracowanie planu dynamizacji eksportu dla AGROplan-SERWIS
 • sporządzenie i wdrożenie innowacyjnych foli zawierających substancje aktywne biologicznie.
 • sporządzenie i wdrożenie metodyki skalowania i poprawy wydajności baz zasobów.
 • opracowanie i implementacja znaczących ulepszeń w maszynach i urządzeniach przemysłowych
 • opracowanie oraz implementacja nowoczesnego urządzenia – Multiroutera CDMA/UMTS/HSPA wraz z programem do zdalnego zarządzania dla operatorów telekomunikacyjnych (PKWiU 26.30.23).
 • opracowanie wzoru użytkowego nowoczesnego elementu z branży produkcji maszyn i urządzeń stolarskich.
 • sporządzenie założeń badawczych oraz konstrukcyjnych prototypu nowego typu tomografu EPR do obrazowania komórek nowotworowych i miażdżycowych
 • przygotowanie (pozyskanie usługi) koncepcji intensyfikacji importu dla firmy TEVOR S.A.
 • przygotowanie terenów inwestycyjnych dla lokalizacji Strefy Inwestycyjnej w Gminie Brójce
 • program informatyczny B2B wspierający procesy biznesowe redystrybucji i co-brandingu systemu SPAFitnessManager.
 • system współpracy w zakresie wymiany dokumentów oraz zdalnego dostępu do rejestrów
 • utworzenie ogólnowewnętrznego ośrodka innowacji i transferu metodyki w zakresie e-zdrowia
 • opracowanie w Polsce Centrum Usług Wspólnych dla Sony Pictures Entertainment
 • uruchomienie modernizacyjnego modelu wymiany informacji elektronicznej B2B SX-EDI
 • uruchomienie programu elektronicznej wymiany danych pomiędzy firmą Electrum a kontrahentami.
 • implementacja systemy zarządzania przedsiębiorstwem umożliwiającego dopasowania go do modelów IT partnerów biznesowych.
 • stworzenie innowacyjnej usługi zwiększającej poczucie bezpieczeństwa konsumentów podczas dokonywania pozyskanieów przez Internet.
 • wypracowanie inteligentnej wyszukiwarki produktów i wykonawców oraz narzędzia do budowy i wyceny systemów uzdatniania wody
 • wypracowanie mobilnego portalu rekrutacyjnego
 • stworzenie cyfrowego serwisu świadczącego w pełni zautomatyzowane usługi pośrednictwa finansowego w zakresie pożyczek gotówkowych.

  Tagi: szkolenia dofinansowane, szkolenie pracowników