Nasze szkolenia ze sprzedaży i wyjazdy team building – zdalnie
Show MenuHide Menu

Ocena powdrożeniowa – zaproszenie – fundusze unijne

7 października 2016

W związku z realizacją działania funduszowego nr ZDA/41 9 6 /2015 zapraszamy wszystkich zainteresowanych na konferencję poświeconą weryfikacji rozdystrybuowania wsparcia z Europejskiego Priorytetu Infrastrukturalnego

Program debata podczas warsztatu przewiduje wymienione tu zespoły robocze:

 • Analiza ex-ante Programu Operacyjnego EWT Meklemburgia – Pomorze Przednie / Brandenburgia – Polska (Województwo Zachodniopomorskie) wersja niemiecka
 • Ocena wpływu wykorzystania środków zewnętrznych w latach 2000 – 2008 na zwiększenie spójności wewnątrzregionalnej województwa łódzkiego w kontekście realizacji RPO WŁ
 • Raport końcowy dotyczący wpływu realizacji Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, lata 2004-2006 na poziom innowacyjności polskich przedsiębiorstw
 • Ocena razultatów działania 2.3 SPO WKP po 18 miesiącach (9 rund ewaluacji on-going)
 • Pomiar jakości wdrożenia priorytetów EFS na przykładzie kursu edukacyjnego Szkolenia Menedżerskie
 • Analiza kryteriów wyboru projektów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
 • Bariery w aplikowaniu o środki z EFS przez jednostki samorządu terytorialnego w województwie wielkopolskim
 • Ocena potencjału rynkowego marki RPO WK-P na lata 2007-2013
 • Ocena szacunkowa projektu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013
 • Analiza wartości wskaźników monitoringowych Działań 1.2, 3.1 oraz 3.2 ZPORR z zakresu ochrony środowiska
 • Badania ewaluacyjne dotyczące wdrażania działania 2.5 ZPORR na Dolnym Śląsku
 • Ocena wpływu Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia i wybranych Programów Operacyjnych na lata 2007-2013 na gospodarki polskich województw przy pomocy modeli regionalnych HERMIN


 • Projekt będzie omówiony w aspekcie efektywności w następujących dofinansowanych branżach (systematyka wg PKD).:

 • Wyprawa skór, garbowanie; wyprawa i barwienie skór futerkowych
 • Produkcja opakowań z metali
 • Produkcja zegarków i zegarów
 • Roboty związane z budową dróg i autostrad
 • Sprzedaż detaliczna dywanów, chodników i innych pokryć podłogowych oraz pokryć ściennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • Restauracje i pozostałe placówki gastronomiczne
 • Zakłady kształcenia nauczycieli, kolegia pracowników służb społecznych oraz szkoły wyższe
 • Działalność ogrodów botanicznych i zoologicznych oraz obszarów i obiektów ochrony przyrody

  Dla priorytetu „Programy Szkoleniowe dyskusji zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie dwóch powiatów: m. Grudziądz oraz gostyński

  Upoważnieni beneficjenci to: KLOSE – Czerska Fabryka Mebli Sp. z o.o., Hydro-Vacuum S.A., Pomorski Ośrodek Maszynowy POM-EKO Sp. z o.o., PUH DK, Spółdzielnia Mieszkaniowa „Połaniec” , „PROFITUP” , BlackSwan Sebastian Maśka, e-Logo-Edukacja , Gamelion Studios Sp. z o.o., Optiguard sp. z o. o., SmartMedia , ZAKŁADY REMONTOWE ENERGETYKI KATOWICE , Janar – Jan Rędziniak, MT Partner S.C., Impladent D. Niesiobędzki Sp. j.

  Zainteresowanych prosimy o zgłoszenia e-mail.