Nasze szkolenia ze sprzedaży i wyjazdy team building – zdalnie
Show MenuHide Menu

Podstawy teoretyczne dla uczestników szkoleń – symulacje

7 października 2016


Symulacje menedżerskie w naszym projekcie dla inżynierów będą opierały się na poniższym materiale teoretycznym.
Bardzo prosimy abiturientów naszych warsztatów i symulacji szkoleniowych dla kierowników produkcji o przeczytanie przedstawionych tu źródeł na szkolenie Projektowe Symulacje Szkoleniowe.
Informujemy jednocześnie, że niniejsza lista zawiera książki wykraczające poza tradycyjną wiedzę o symulacjach i ma posłużyć do inspiracji odnośnie fabuły projektowanych przez Naszych Uczestników gier.

 • Budowanie Umiejętności Zespołowych w Międzynarodowej Instytucji, Grzegorz Kowalski
 • Szkolenia Projektowe, Karina Elwik
 • Mały podręcznik kierowcy
 • Elektrochemia
 • Uszczelnienia czołowe
 • Symulacje technologiczne – podstawy teoretyczne
 • Systemy techniczne
 • Pzegląd techniki cieplnej
 • Wytwarzanie energii cieplnej
 • Bezpieczeństwo, higiena i ochrona pracy w szkolnictwie
 • Organizacja zaopatrzenia materiałowego w przedsiębiorstwie przemysłowym
 • Maszyny i urządzenia cieplne i energetyczne.Prot.nr 108-zamiany 439s 24cm
 • Rozój społeczno gospodarczy Polski w latach 70-tych
 • Metaloznawstwo
 • Elektrotechnika tom II w pytaniach i odpowiedziach
 • Elementy techniki cyfrowej
 • Historia prawa
 • Bezpieczeństwo pracy w przemyśle chemicznym organicz.
 • Charakterystyki stali.Seria D t.I cz.I.Stale do pracy w temperaturze podwyższonej i obniżonej
 • Magnetofon w pytaniach i odpowiedziach
 • Prawa dziecka
 • PL/I(F)
 • Majątek małżonków
 • Elementy i podzespoły elektroniczne.Poradnik warsztatowy
 • Gospodarka środkami trwałymi w przedsiębiorstwie
 • Encyklopedia gospodarki materiałowej
 • Mały podręcznik kierowcy
 • Turbogeneratory eksploatacja i diagnostyka
 • NOVELL w Polsce Lokalne sieci komputerowe i systemy operacyjne firmy NOVELL
 • Ćwiczenia laboratoryjne z mikrobiologii powietrza
 • Encyklopedia historii Stanów Zjednoczonych Ameryki
 • Modele probabilistyczne w sieciach elek-troenergetycznych. Wyd.I. 251str.,20cm.
 • Kierowanie.Wyd. I. 535str.,24cm.
 • Statystyczna analiza wielowymiarowa 277 str.,19 cm
 • Elektroakustyka w pytaniach i odpowiedziach Wyd III 356 str., 23 cm
 • Kodeks handlowy Stan pr. 01.01.94 311 str., 18 cm
 • MS DOS 6.2 System operacyjny 162s 20cm
 • Sekrety DOS-a 6.0 t 1 + dyskietka 274 str., 24 cm
 • English for Banking 132 str., 20 cm
 • Gry symulacyjne – podstawy teoretyczne
 • Rehabilitacja Wyd.II 196 str., 24 cm
 • Podstawy dydaktyki ogólnej Wyd.X 288 str., 23 cm
 • Chemia a środowisko zbiór ciekawych doświadczeń 112 str., 19 cm
 • Banki rynek operacje polityka wyd II 313s 20cm
 • Zbiór zadań z informatyki 189s 24cm
 • Fundamenty technologii i konstrukcji mechanicznych 3 257s 24cm
 • Encyklopedia żeglarstwa 578 str,24 cm
 • Słownik botaniczny 799 str, 24 cm
 • Wstęp do prawoznawstwa wyd 3
 • Zbiór zadań z fizyki- mechanika, elektryczność, magnetyzm Wyd.II 505 str, 20 cm
 • Kodeks karny Kodeks postępowania karnego Kodeks karny wykonawczy 608 str, 20 cm
 • Almanach wiedzy powszechnej 1998r
 • Front Page 98 – oficjalny podręcznik 418 str, 25 cm
 • Rachunkowość finansowa w świetle podatkudochodowego 378 str, 24 cm
 • Mechanika budowli Metoda przemieszczeń Metoda Crossa Metoda elementów skończonych CAD CAM + D-9
 • Piąta dyscyplina – Praktyka i praktyka organizacji uczących się 389 str, 24 cm
 • Pzegląd konstrukcji mechanicznych dla elektroników 146 str, 24 cm
 • Negocjacje 185s 20cm
 • Obrazy organizacji 489s 21cm
 • Brydż – nauka od podstaw 123 str, 28 cm
 • Historia malarstwa- wędrówki po historiisztuki zachodu 400 str, 32 cm
 • Pzegląd elektrotermii cz.II 430 str, 24 cm
 • Windows XP Professional Pl ćwiczenia praktyczne 96 str. 24 cm
 • Współczesna metrologia – zagadnienia wybrane 574 str, 24 cm