Nasze szkolenia ze sprzedaży i wyjazdy team building – zdalnie
Show MenuHide Menu

Konferencja programowa – zaproszenie – fundusze unijne

15 listopada 2016

W związku z raportowaniem programu nr PHF/92 5 7 /2014 zapraszamy wszystkich zainteresowanych na konferencję poświeconą diagnozie rozdystrybuowania środków z Panatlantyckiego Trustu Oświatowego

Harmonogram dyskusja w czasie panelu obejmuje wymienione tu podgrupy zadaniowe:

 • Opracowanie oceny ex-ante Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
 • Determinanty rozwoju współpracy międzynarodowej beneficjentów funduszy strukturalnych na poziomie Narodowej Strategii Spójności
 • Analiza luki finansowej w województwie pomorskim w zakresie dostępu przedsiębiorców do zwrotnych instrumentów finansowych w kontekście realizacji Działania 1.3 Poza-dotacyjne instrumenty wsparcia MŚP w ramach regionalnego programu operacyjnego dla wojewód
 • Analiza prawidłowości doboru wskaźników monitorowania dla PO IG
 • Weryfikacja efektywności wdrożenia założeń EFS na przykładzie programu szkoleniowego Hotel Na Treningi w Karkonoszach
 • System oceny i wyboru projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Wojwództwa Pomorskiego na lata 2007-2013
 • Badanie potencjału instytucji realizujących zadania Polityki Społecznej w województwie warmińsko-mazurskim
 • Badanie omnibusowe skuteczności kampanii „Dobra informacja na dobry początek”
 • Analiza i ocena procesu przygotowania i wdrażania projektów transportowych zrealizowanych w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego na lata 2004-2006 (ZPORR) w województwie pomorskim
 • Prognoza oddziaływania na środowisko projektu Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) – Brandenburgia 2007-2013
 • Ewaluacja projektów budujących potencjał organizacji wspierających osoby niepełnosprawne poszukujące pracy
 • Badanie beneficjentów ostatecznych w ramach Priorytetu 2 ZPORR
 • „Ocena korzyści uzyskiwanych przez Państwa UE-15 w wyniku realizacji polityki spójności w Polsce

  Grant będzie omówiony w aspekcie wpływu w wymienionych nizej dotowanych branżach (identyfikacja wg PKD).:
 • Chów i hodowla drobiu
 • Produkcja cementu
 • Produkcja urządzeń dźwigowych i chwytaków
 • Demontaż wyrobów zużytych
 • Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych
 • Kierowanie w zakresie działalności związanej z ochroną zdrowia, edukacją, kulturą oraz pozostałymi usługami społecznymi, z wyłączeniem zabezpieczeń społecznych
 • Naprawa obuwia i wyrobów skórzanych

  Dla priorytetu „Programy Szkoleniowe dyskusji zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie następujących powiatów: bełchatowski oraz wyszkowski

  Upoważnieni beneficjenci to: „HUTMEN” S.A., Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe BESSA Sp. z o.o. , Inowrocławskie Zakłady Chemiczne SODA MĄTWY S.A., Usługi Asenizacyjne Piotr Czajkowki, PROJEKT F.C.M. Sp. z o.o. , Spółdzielnia Mieszkaniowa „Górczewska” , AS Spółka z o.o. , Fojud , INTERGO.PL , Lago Sp. z o.o., SYNTHCOMM , Zakłady Płytek Ceramicznych Przysucha , „UNLIMIT” , UniCo , Centrum Innova

  Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu.