Nasze szkolenia ze sprzedaży i wyjazdy team building – zdalnie
Show MenuHide Menu

Untitled

16 listopada 2016
<!–more–>Różnego rodzaju terenowe gry są coraz popularniejsze pośród różnego rodzaju firm. Właściciele tych firm dostrzegają bowiem zalety, jakie można odnieść przy organizacji takiego wydarzenia. Przeprowadzona w odpowiedni sposób gra znacząco może wzmocnić pracownicze relacje, a dodatkowo poszerzyć kompetencje i umiejętności potrzebne w wielu zawodach.
<br>
Całkiem niedawno z naprawdę dużym rozmachem zorganizowana została przez jedną z firm farmaceutycznych gra szkoleniowa dla pracowników, jaką wielu ludzi uznało za największą w Polsce. Udział w niej bowiem wzięli wszyscy bez wyjątku pracownicy, co dało 450 osób. Poza tym całość była pod opieką 35 trenerów, którzy odpowiedzialni byli za prowadzenie zajęć z zespołami graczy.
<br>
Niewielką część z tej grupy trenerów stanowiły osoby ze szkoleniowej firmy, lecz zdecydowaną większość kadra zatrudniona w koncernie farmaceutycznym. Przyjechali oni wcześniej do hotelu, w którym wszystko było organizowane, i przeszli tam odpowiednie przeszkolenie. Dzięki temu bez żadnych problemów poradzili sobie z pracą z poszczególnymi grupami.
<br>
Pierwszoplanowym trenerem był sam Prezes firmy, który w życiu prywatnym jest alpinistą z dużym doświadczeniem. Postanowił on wykorzystać swoją pasję do tego, aby na podstawie górskiej wyprawy przekazać innym uczestnikom wiele interesującej wiedzy w temacie zarządzania zespołem ludzi, motywowania i rozwiązywania sporów. Nawiązał tym samym do tematyki zespołowej pracy, tak istotnej w każdej firmie.
<br>
Podczas opisywanej gry uczestnicy zostali podzieleni na 25 grup, które przez przez kilkanaście godzin realizowały wyznaczony plan. Główną część gry stanowiły półgodzinne eksperymenty społeczne, to znaczy nietypowe, wymagające odpowiedniego podejścia zadania, w jakich członkowie drużyn musieli się wykazać zaufaniem, kreatywnością i zaufaniem.
<br>
Te eksperymenty były kończone przekazaniem drużynie odpowiednich kart, z jakimi ta musiała się zapoznać. Podczas analizy tych kart tak naprawdę uczestnicy analizowali swoje zachowania nawiązaniu do pięciu istotnych kompetencji, co dało im możliwość odniesienia się do pracy, którą codziennie wykonują.