Nasze szkolenia ze sprzedaży i wyjazdy team building – zdalnie
Show MenuHide Menu

Audyt projektu – zaproszenie – dotacje i subwencje

9 grudnia 2016

W związku z zamknieciem przedsięwzięcia nr IJWA/74 5 1 /2014 zapraszamy wszystkich na konferencję poświeconą weryfikacji wydatkowania budżetu z Amerykańskiego Funduszu Oświatowego

Plan dyskusja w czasie panelu zawiera następujące podgrupy zadaniowe:

 • Ocena Ex ante i Ocena Oddziaływania na Środowisko dla Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska – Saksonia 2007-2013
 • Determinanty rozwoju współpracy międzynarodowej beneficjentów funduszy strukturalnych na poziomie Narodowej Strategii Spójności
 • Mikroprzedsiębiorcy, a fundusze strukturalne – badania uwarunkowań na Ziemi Chełmskiej
 • Badanie efektów netto projektów wspierających wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw
 • Ocena skuteczności wdrożenia założeń EFS na przykładzie kursu podyplomowego Hotele na Szkolenia w Warszawie
 • Ocena systemu kryteriów wyboru projektów w ramach PO RPW
 • Ocena dostępności beneficjentów do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013. Ocena systemu komunikacji, informacji i promocji
 • Badanie realizacji polityki horyzontalnej w zakresie równości płci w ramach Priorytetu II ZPORR (analiza porównawcza zapisów dotyczących parytetu płci, zawartych we wnioskach aplikacyjnych oraz sprawozdaniach z realizacji projektów)
 • Ewaluacja procesu naboru, oceny i selekcji wniosków w ramach RPO WZ na lata 2007-2013 wraz z oceną systemu kryteriów wyboru projektów (finansowanych operacji) w ramach RPO WZ na lata 207-2013
 • projektów Funduszu Spójności 2000-2006″
 • Ocena stopnia rozwoju społeczeństwa informacyjnego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006
 • Ewaluacja bieżąca Działań 2.1, 2.2 PO KL – I edycja – Badanie Beneficjentów Instytucjonalnych
 • Wpływ wydatków z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności na stan finansów publicznych w latach 2004–2007

  Grant będzie omówiony pod kątem analizy ex post w poniższych dofinansowanych sektorach (klasyfikacja wg PKD).:
 • Produkcja gotowych wyrobów tekstylnych
 • Produkcja i obróbka pozostałego szkła, włączając szkło techniczne
 • Produkcja statków i konstrukcji pływających
 • Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej
 • Sprzedaż detaliczna pozostałej żywności prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • Przeładunek towarów
 • Działalność związana z tłumaczeniami
 • Działalność obiektów sportowych

  Dla priorytetu „Podnoszenie kompetencji przez szkolenia dyskusji zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie niniejszych powiatów: przasnyski oraz drawski

  Upoważnieni beneficjenci to: Zakład Elektroniki Górniczej „ZEG” S.A., UNIPAK Sp. z o.o., Walcownia Metali „Łabędy” S.A., Mirosław Knociński PHU „Automatyka Serwis”, MULTIMEDIA POLSKA S.A. , IMPERIUM P.W. Czesław Chlewicki , Aram Multimedia Elżbieta Mrzygłocka, Eko Hybres , INVESTIN Sp. z o.o., Olesoft sp. z o.o. , Softhis sp. z o.o., WYDAWNICTWO FAMILY CUP , DPH Piotr Lewandowski, Mebel Grand Trade Jerczyński Grzegorz Łukasz, PIELECH – M. PIELECH SPÓŁKA JAWNA

  Wszystkich Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu.