Nasze szkolenia ze sprzedaży i wyjazdy team building – zdalnie
Show MenuHide Menu

Spotkanie raportujące – zapowiedź spotkania – fundusze unijne

6 lutego 2017

W związku z realizacją projektu nr STG/19 3 2 /2015 zapraszamy na konferencję poświeconą ocenie wykorzystania kwoty pomocowej z Bałtyckiego Trustu Oświatowego

Porządek dyskusja podczas konferencji obejmie następujące grupy panelowe:

 • Wskaźniki realizacji Regionalnych Programów Operacyjnych na lata 2007-2013 – ocena makroekonomicznego wpływu 16 RPO na gospodarki regionalne przy użyciu modeli HERMIN
 • Ocena stanu przygotowania instytucji regionu łódzkiego do wykorzystania środków z RPO WŁ
 • Badanie ewaluacyjne dotyczące wskaźników Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej
 • Ocena efektów poddziałania 1.2.2 SPO WKP
 • Ocena skuteczności implementacji priorytetów EFS na przykładzie studium szkoleniowego Hotel Na Szkolenia w Katowicach
 • Analiza systemu wyboru projektów w Sektorowym Programie Operacyjnym Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, lata 2004-2006
 • Regionalnie czy centralnie? Ocena efektywności i skuteczności wdrażania instrumentów wsparcia przedsiębiorczości na różnych szczeblach administracji.
 • Badanie efektów działań informacyjnych i promocyjnych na temat Funduszy Europejskich dla społeczeństwa oraz analiza społecznego odbioru tych działań
 • Analiza systemu wskaźników monitorowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013
 • Prognoza oddziaływania na środowisko Programu Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska 2007-2013
 • Wpływ projektów realizowanych w ramach działania 1.3.1. ZPORR na zwiększenie potencjału edukacyjno-badawczego szkół wyższych w województwie podlaskim.
 • Ewaluacja on-going Działań 2.1, 2.2 PO KL – badanie uczestników projektu Akademia PARP
 • na spełnianie przez Polskę kryteriów z Maastricht”

  Program zostany omówiony pod kątem analizy ex post w poniższych uprawomocnionych dotacyjnie branżach (przyporządkowanie wg PKD).:
 • Obróbka nasion dla celów rozmnażania roślin
 • Produkcja pozostałych wyrobów z betonu, gipsu i cementu
 • Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego
 • Sprzedaż hurtowa wyrobów porcelanowych, ceramicznych i szklanych oraz środków czyszczących
 • Sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej
 • Obowiązkowe zabezpieczenia społeczne
 • Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych

  Dla priorytetu „Programy Szkoleniowe audytowi zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie niniejszych powiatów: oławski oraz m. Opole

  Upoważnieni beneficjenci to: Urszula Giza-Kulig F.H.U. „GABII”, Polskie Zakłady Zbożowe „PZZ” S.A., Fabryka Narzędzi „KUŹNIA” S.A., Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe Mebli Tapicerowanych KANITA, Przedsiębiorstwo Usługowe „TELSAT” mgr inż. Tomasz Kisielewski , Miejska Telewizja Kablowa Sp. z o.o. , Bio-Test , DCC Labs sp. z o.o., Ifun4all sp. z o.o., Kredyt 4You Sp. z o.o., SIGARDEN , Zelnar Zakład Narzędziowy Sp. z o.o., 3Stylers Sp. z o.o., MDD Services Dawid Węgliński-Rosiński, PAWEŁ MALINOWSKI LUS-AR

  Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu.