Nasze szkolenia ze sprzedaży i wyjazdy team building – zdalnie
Show MenuHide Menu

Scenki integracyjne – wytyczne do zaliczenia

7 lutego 2017


Ogłaszamy że na kursie Dydaktyka Doswiadczalna i Gry Integracyjne rekomendujemy prezentowane na niniejszej liście zagadnienia do superwizji końcowej:

  • zabawa słownikowa : „Agroturystyka w powiecie krasnostawskim i warunki jej rozwoju” oraz „Środki perswazji w materiałach reklamowych banków”
  • zabawa decyzyjna – „Emigracja zarobkowa Polaków do Wielkiej Brytanii i Irlandii” i „Komunikacja interpersonalna w miejscu pracy założenie teoretyczne a praktyka społeczna”
  • gra strategiczna – „Rozumienie podstawowych pojęć religijnych: religia, sekta, Bóg, wiara, kościół/Kościół ” i Symulacje Szkoleniowe oraz „Weryfikacja wpływu parametrów detektora APD na jakość toru odbiorczego układu teledetekcyjnego”
  • zabawa zespołowa : „Perswazje w listach świętego Augustyna” oraz „Sprzeciw Watykanu wobec totalitaryzmu II wojny światowej”
  • gra menedżerska : „Turystyka jako środek dialogu pomiędzy krajami wschodu i zachodu na modelu Powiatu Gnieźnieńskiego” i „Postać Jadwigi Śląskiej w religijności i kulturze polskiej”
  • symulacja lingwistyczna : „Prawo do równego traktowania. Próba omówienia statusu kobiet i mężczyzn w Polsce” i „Treny Jana Kochanowskiego jako przyład idei cyklu poetyckiego”
  • zabawa biznesowa – „Rzeczywistość PRL w filmach Stanisława Barei” i „Agresja w języku polityki”
  • zabawa językowa : „Twórczość Fiodora Michałowicza Dostojewskiego w lustrze polskiej krytyki literackiej (Problematyka i poetyka postaci „Idiata”)” oraz „Wpływ środków masowego przekazu na rozwój dziecka w wieku od 4 do 12 lat”
  • zabawa lingwistyczna : „Polska literatura podróżnicza. Na podstawie ocenianych twórców romantycznych” i „Duszpasterstwo Wojska Polskiego”