Nasze szkolenia ze sprzedaży i wyjazdy team building – zdalnie
Show MenuHide Menu

Czy automatyzacja pracy ma duży wpływ na ilość bezrobotnych.

16 lutego 2017

Ostatnie parę miesięcy to poprawiająca się sytuacja na pracowniczych rynkach – jak pokazują statystyki podane przez Ministerstwo Pracy, poziom bezrobocia uzyskał najniższy od prawie trzydziestu lat poziom. Pod koniec 2016 roku miało wartość około ośmiu procent, a spadki były widoczne w 14 ze wszystkich województw. Taka sytuacja oznacza dla pracodawców, że mogą mieć oni coraz więcej problemów ze znalezieniem odpowiednich specjalistów.

Na pewno sytuacja tego typu jest mocno widoczna w branżach związanych z nowymi technologiami, tam już od kilku lat pracujący tam ludzie mają świadomość tego, że to oni dyktują warunki. Lecz bardzo podoba sytuacja pojawia się ostatnio w zupełnie nowych branżach, także w obszarach, w których jeszcze do niedawna warunki dyktowały firmy.

Sytuacja tego typu będzie dość korzystna nie tylko dla osób szukających pracy, lecz również dla gospodarki, jaką może napędzić wzrost wynagrodzeń. Dodatkowo coraz większe znaczenie mają różne benefity, jakimi kusi się pracowników. Można do nich między innymi zaliczyć karnety do obiektów sportowych, prywatną opiekę medyczną czy pakiet ubezpieczeń dla pracowników i ich rodzin.

Co ważne, tendencje w naszym kraju są całkowicie inne, niż w innych krajach, gdzie jest obserwowany ciągły wzrost bezrobocia. Jak pokazują światowe dane już w tym roku ilość ludzi pozostających bez pracy może sięgnąć poziomu nawet 200 milionów. Najważniejszą przyczyną takiego stanu rzeczy jest pogorszenie sytuacji gospodarczej.

Pomimo tez wielu osób, postęp technologiczny i zwiększająca się automatyzacja nie wpływają zbyt mocno na ilość bezrobotnych. Takie hasła można usłyszeć już od dziewiętnastego wieku, a cały czas mimo wykorzystywania ogromnych ilości najróżniejszych urządzeń pracownicy dalej są niezbędni. Faktem jest natomiast to, że nowoczesne rozwiązania technologiczne będą powodowały wymieranie niektórych profesji i tworzenie się zupełnie nowych.

Ilość takich nowych zawodów w ostatnich latach bardzo dynamicznie rośnie, albo w bezpośredni sposób one korzystają z nowoczesnych technologii, albo zapewniają jej obsługę na odpowiednim poziomie. Dlatego też coraz bardzie widoczna jest decentralizacja zatrudnienia i zwiększenie elastyczności pracowników, którzy chcąc utrzymać się na rynku inwestować muszą we własny rozwój i nie obawiać się zmian.