Nasze szkolenia ze sprzedaży i wyjazdy team building – zdalnie
Show MenuHide Menu

Dlaczego stres negatywnie wpływa na pracowników.

16 lutego 2017

Nieobecność pracowników z powodu chorób jest poważnym problemem zarówno dla samych pracodawców, jak również naszego ZUSU. Podczas lekarskiego zwolnienia pracownik nie wykonuje swoich obowiązków zawodowych, ale należy mu się również za czas choroby wynagrodzenie. Przy określonej ilości dni na zwolnieniu wypłaca je firma, a później obowiązek ten przejmuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

W chronieniu przed chorobami pracowniczymi ogromne znaczenie ma prewencja, z takich też powodów w działania tego typu angażuje się także PIP. Jednym z istotniejszych obszarów, w jakich zaczęto tego typu działania, jest zapobieganie negatywnym skutkom stresu zawodowego wśród {pracowników oraz pracodawców|pracodawców oraz pracowników|pracodawców i pracowników|pracowników i pracodawców. W z związku z tym przygotowano specjalistyczne kursy i warsztaty poświęcone takim zagadnieniom.

Właściciele firm przy tym projekcie skorzystać będą mogli dodatkowo z dostępnych narzędzi, jakie pozwolą skontrolować skalę ryzyka w firmach, które do nich należą. Tym sposobem będzie można rozpocząć należyte działania naprawcze, a oprócz tego wdrożyć profilaktycznie środki chroniące przed występowaniem zawodowego stresu.

Jak można zobaczyć po statystykach, czynnik ten to jeden z najczęściej występujących przyczyn nieobecności pracowników. Szacuje się, że ponad połowa lekarskich zwolnień jest rezultatem kłopotów z nieradzeniem sobie z nadmiarem presji w pracy. Jedynie zaburzenia w układzie ruchu są częściej zgłaszane wśród problemów z wykonywaniem pracy zawodowej.

Zbyt długi stres może się bardzo negatywnie odbić na wielu różnych płaszczyznach naszego życia, nie tylko w sferze osobistej, ale też zawodowej. Często powoduje zwiększające się problemy ze zdrowiem fizycznym i psychicznym, a zostawiony bez leczenia może się stać przyczyną bardziej poważnych chorób. Długotrwałe narażenie na stresowe warunki może się nawet zakończyć ciężką nerwicą czy depresją.

Pracownicy bardzo często nie wiedzą zupełnie, jak niepożądane skutki może dla nich nieść stresujące życie. Skutki takiej sytuacji odbywają się również na funkcjonowaniu firmy, ponieważ zmniejsza się motywacja i produktywność, a zwiększa liczba zwolnień chorobowych oraz wypadków.