Nasze szkolenia ze sprzedaży i wyjazdy team building – zdalnie
Show MenuHide Menu

Środki Unijne na treningi biznesowe

10 kwietnia 2017


Potwierdzamy iż w ramach pogramu europejskiego „Kujawsko Pomorski Program Społeczny” do finalnego etapu dostały się poniższe granty:

 • wypracowanie elektronicznej platformy e-learningowej dotyczącej robotyki i automatyki “ Akademia Robotyki i Automatyki – szkolenia HR
 • stworzenie intuicyjnej platformy SaaS umożliwiającej użytkownikom samodzielne budowanie i sprzedaż online stron zdalnych w technologii Flash – szkolenia biznesowe
 • Kursy Dla Liderów – warsztaty interpersonalne
 • e-awaria – szkolenia z obslugi klienta
 • zbudowanie portalu edukacyjno-rozrywkowego z utworami audio – wizualnymi dla dzieci – treningi z konfliktów
 • wypracowanie serwisu zdalnego wwwalekiedypl stanowiącego platformę komunikacji między organizatorami wydarzeń kulturalno-rozrywkowych, a ich odbiorcami – treningi firmowe
 • stworzenie Studenckiej Europejskiej Platformy elektronicznej (SEPI) dla osób zainteresowanych nauką za granicą – treningi z obslugi klienta
 • systemowe materiały i technologie ich wytwarzania – warsztaty interpersonalne
 • wzmocnienie udziału importu oraz zintensyfikowanie powiązań z zagranicznymi partnerami – treningi handlowe
 • „Budowa Zespołu Inkubatorów Wysokich metodyki – „Materiały i biomateriały” oraz „Technologie informacyjne i komunikacyjne” na terenie Poznańskiego Parku Naukowo-Technologicznego Fundacji UAM” – warsztaty miekkie
 • weryfikacja procesów biznesowych dzięki wdrożeniu procesu B2B w spółce Zdunek Auto Premium Sp z oo – szkolenia z zarządzania projektem
 • zdiagnozowanie i implementacja modernizacyjnej procedury produkcji pianki drobnokomórkowej PUR metodą nieciągłą w rurach preizolowanych – treningi z delegowania
 • Budowa drugiego pieca szklarskiego Stolzle Częstochowa Sp z oo – implementacja innowacji – szkolenia z delegowania
 • Budowy i wyposażenia nowoczesnego centrum recyklingu odpadów organicznych w celu wdrożenia nowoczesnych produktów nawozowych – warsztaty z komunikacji
 • Dywersyfikacja produkcji poprzez uruchomienie innowacyjej procedury nadruku Wet-Flex – szkolenia menedżerskie
 • ECO-Mobilność – treningi miekkie
 • cyfrowy program identyfikacji i weryfikacji pojazdów – warsztaty z konfliktów