Nasze szkolenia ze sprzedaży i wyjazdy team building – zdalnie
Show MenuHide Menu

Audyt projektu – powiadomienie uczestników – fundusze unijne

25 maja 2017

W związku z rozliczeniem działania funduszowego nr SGH/59 4 9 /2014 zapraszamy wszystkich zainteresowanych na konferencję poświeconą audytowi wykorzystania wsparcia z Bałtyckiego Programu Infrastrukturalnego

Plan dyskusja podczas konferencji obejmie wymienione tu zespoły robocze:

 • Raport ewaluacyjny w zakresie projektów rewitalizacyjnych zrealizowanych w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego na lata 2004-2006 w województwie pomorskim wraz z rekomendacjami dla Regionalnego Programu Operacyjnego dla Wojewód
 • Ocena zintegrowanego systemu działań informacyjnych, promocyjnych oraz szkoleniowych w zakresie funduszy europejskich w Województwie Małopolskim
 • Badanie wpływu funduszy strukturalnych wykorzystanych przez małe i średnie przedsiębiorstwa na rozwój regionalny woj. podkarpackiego, lubelskiego i podlaskiego
 • Ocena rezultatów działania 2.1 SPO WKP po 18 miesiącach (12 rund ewaluacji on-going)
 • Pomiar efektywności implementacji celów EFS na przykładzie studium szkoleniowego Hotele Na Wyjazdy integracyjne w Bielsku Białej
 • Ocena systemu wdrażania rekomendacji przez instytucje zaangażowane w realizację Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich i Programu Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL
 • Ocena systemu kryteriów oceny projektów w ramach LRPO
 • Ocena skuteczności działań informacyjno – promocyjnych w ramach PO KL na poziomie Priorytetów VI,VII,VII,IX- komonent regionalny oraz określenie potrzeb informacyno – promocyjnych z punktu widzenia beneficjntów
 • Ewaluacja Realizacji Planu Komunikacji dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013
 • Analiza problemów związanych z realizacją projektów infrastrukturalnych realizowanych w ramach ZPORR i Funduszu Spójności wynikających ze zmieniającej się sytuacji na rynku budowlanym
 • Ewaluacja bieżąca Programu Operacyjnego „Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL dla Polski 2004-2006” – II raport roczny
 • Analiza działań upowszechniających edukację przedszkolną, podejmowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie podlaskim na lata 2007-2013


 • Program będzie omówiony pod kątem skutków wdrożenia w poniższych uprawomocnionych dotacyjnie sektorach (identyfikacja wg PKD).:
 • Produkcja wyrobów tartacznych
 • Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • Dystrybucja energii elektrycznej
 • Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich
 • Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów
 • Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej
 • Wychowanie przedszkolne
 • Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana

  Dla priorytetu „Programy Szkoleniowe dyskusji zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie dwóch powiatów: wąbrzeski oraz pilski

  Upoważnieni beneficjenci to: Shenzhen Zhenlong Present Co. Ltd., Zakłady Tkanin Technicznych „ESKORD” S.A., Zakłady Przemysłu Gipsowego Dolina Nidy S.A. w Leszczach, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., „MASTER” Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe, „Avio Polska” , BC HUTNIK Bobkiewicz, Cholewiński spółka jawna, EDUSTACJA.PL , Gorzowska Fabryka Maszyn „GOMA” , LAT , Platan Sp. z o.o., WIX-FILTRON , Lauren Peso Polska, Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe Form Radosław Guza, TRANS-KOP Rafał Szewczyk

  Wszystkich Zainteresowanych prosimy o kontakt.