Nasze szkolenia ze sprzedaży i wyjazdy team building – zdalnie
Show MenuHide Menu

Audyt projektu – powiadomienie uczestników – fundusze unijne

13 czerwca 2017

W związku z audytem przedsięwzięcia nr TAO/47 4 6 /2014 zapraszamy zainteresowanych na konferencję poświeconą ocenie wydatkowania wsparcia z Szwajcarskiego Programu Wyrównawczego

Plan debata w czasie panelu obejmie następujące zespoły robocze:

 • Ocena przy pomocy modelu HERMIN efektu makroekonomicznego wpływu środków EFRR wraz ze środkami współfinansowania, na gospodarkę Wielkopolski, w ramach WRPO na lata 2007-2013 (Raport nr 1)
 • Wpływ uzyskanej dotacji ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu I i III ZPORR na lata 2004 – 2006 na wzrost wydatków inwestycyjnych w gminach w województwie wielkopolskim.
 • Ocena realizacji PO IG w kontekście krajowych dokumentów strategicznych
 • Weryfikacja stopnia wdrożenia funduszu EFS na przykładzie studium podyplomowego Hotel Na Szkolenia w Szklarskiej Porębie
 • Badanie podsystemu informatycznego Europejskiego Funduszu Społecznego w celu zwiększenia jego przydatności do ewaluacji Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich
 • Ewaluacja kampanii informacyjno-promocyjnej Europejskiego Funduszu Społecznego na Dolnym Slasku
 • Ocena systemu kryteriów wyboru projektów zastosowanych w RPO WK-P
 • Badanie ewaluacyjne kwestionariuszy do monitorowania PO RPW
 • Ewaluacja gospodarki odpadami komunalnymi w Polsce
 • Badanie zdolności absorpcyjnych potencjalnych Beneficjentów/Projektodawców w ramach Priorytetu IX PO KL 2007 – 2013 w województwie pomorskim
 • Analiza projektów szkoleniowych realizowanych w ramach komponentu regionalnego PO KL w województwie podkarpackim (projekty konkursowe)
 • Ocena korzyści uzyskiwanych przez Państwa UE-15 w wyniku realizacji polityki spójności w Polsce – Aktualizacja 2010

  Program będzie omówiony pod kątem efektywności w wymienionych nizej dofinansowanych branżach (identyfikacja wg PKD).:
 • Rybołówstwo w wodach śródlądowych
 • Produkcja pozostałych technicznych wyrobów ceramicznych
 • Produkcja maszyn stosowanych w przetwórstwie żywności, tytoniu i produkcji napojów
 • Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych
 • Sprzedaż detaliczna owoców i warzyw prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • Działalność związana z oprogramowaniem
 • Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników
 • Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych

  Dla priorytetu „Szkolenie bezrobotnych analizie zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie niniejszych powiatów: trzebnicki oraz m. Rzeszów

  Upoważnieni beneficjenci to: Krakowskie Przeds.Budownictwa Przemysłowego „KRAKBUD” Sp. z o.o., „Centrala Nasienna” Sp. z o.o. , Zakłady Urządzeń Technicznych WAMAG S.A., AG-Complex Sp. z o.o., „ASTA-NET ” Małdziński, Ryczek Sp. Jawna , „TERRA” Bogusław Albinowski, Aviator – Technologie Lotnicze Sp. z o.o., Emergency Medical System Poland , GLOBALVANET , Okna i Drzwi Paweł Kawka, Perceptus , Tools for Business sp. z o.o., AWIH Zbigniew Zieliński, DEKOR Media Sp. z o.o., NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ PRZYCHODNIA LEKARSKA OKULISTYKA-OPTYKA JOLANTA JARZĄBEK

  Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu.