Nasze szkolenia ze sprzedaży i wyjazdy team building – zdalnie
Show MenuHide Menu

Subwencje na kursy z zarządzania

25 czerwca 2017


Ogłaszamy że w ramach funduszu dofinansowań „Kujawsko Pomorski Fundusz Strukturalny” do finalnego etapu dostały się tu wymienione granty:

 • wypracowanie elektronicznej biblioteki cyfrowych fotografii oraz ujęć filmowych – szkolenia z przywództwa
 • zbudowanie nowej infrastruktury modelu informatycznego B2B dla spółki iPlay – szkolenia z przywództwa
 • Kursy Komunikacja w Warszawie – treningi z przywództwa
 • – treningi z kreatywności
 • stworzenie portalu egzaminacyjnego dla młodzieży gimnazjalnej, przygotowującej sie do zdania egzaminu do szkół średnich – treningi z asertywności
 • wypracowanie prototypu, a następnie implementacja do produkcji Detektora wykrywającego wycinkę drzew w lasach, wraz z możliwością wysyłania informacji o nielegalnej wycince do Służb Nadzoru Lasów – treningi zamkniete
 • stworzenie wirtualnego doradcy w zakresie porad dotyczących laktacji i naturalnego karmienia oraz e-learning szkoły rodzenia – treningi firmowe
 • przyrost innowacyjności i efektywności procesów biznesowych poprzez integrację modelów informatycznych współpracujących przedsiębiorstw – treningi ze stresu
 • wzmocnienie efektywności procesów biznesowych poprzez integrację procesów informatycznych KTI Consulting, VADO sc i INFIN – warsztaty z zarządzania projektem
 • weryfikacja poziomu kreatywności i absorpcji innowacji w przedsiębiorstwach – szkolenia z zarządzania projektem
 • standaryzacja PROCESÓW LOGISTYCZNYCH ZA POMOCĄ ROZWIĄZAŃ W metodyki B2B – szkolenia z obslugi klienta
 • Biblioteka HDRISP: modernizacyjne oprojektowanie do tworzenia fotografii HDR w aparatach cyfrowych oraz urządzeniach mobilnych – treningi z obslugi klienta
 • Budowa procesu Zdalnej Rezerwacji Obiektów Noclegowych – SZRON wraz z portalem internetowym o tematyce turystycznej – szkolenia interpersonalne
 • Centrum Bezpieczeństwa Informatycznego – szkolenia handlowe
 • Dwumodułowy model detekcji zanieczyszczeń w produktach spożywczych – szkolenia handlowe
 • Dywersyfikacja produkcji w oparciu o innowacyjną technologię wyrobu farb proszkowych – warsztaty sprzedażowe
 • E-integrator jako e-usługa dla firm informatycznych w zakresie – szkolenia z konfliktów