Nasze szkolenia ze sprzedaży i wyjazdy team building – zdalnie
Show MenuHide Menu

Opinie – trenerzy z myślenia strategicznego – Integra House

7 lipca 2017

Ranking przesłanych wnioskodawców w programie dofinansowań Holenderskiego Grantu Innowacyjnego:

  • B3/D/MAZOWIECKIE-, Poprawa konkurencyjności firmy poprzez skuteczne zaimplementowanie innowacyjnej technologii automatycznej produkcji okładek z zaokrąglonymi narożnikami., JAVRO SPÓŁKA AKCYJNA, . Dla tego zgłoszenia zatwierdzono środki na gry szkoleniowe. Rekomendowany trener interpersonalny: Zbigniew Kudła. Zalecane programy rozwoju menedżerskiego w instytucie Training Partners
  • B4/L/ZACHODNIOPOMORSKIE-, przystosowanie do potrzeb najwyższej jakości drukowania offsetowego w innowacyjnej technologii LED UV z zastosowaniem procesu rastrowania DMS , TIMES DRUKARNIA SZYMKOWSKI I SPÓŁKA SPÓŁKA JAWNA, Dla tego zgłoszenia zatwierdzono subsydia na gry decyzyjne. Proponowane w tym projekcie szkolenia biznesowe najlepiej zrealizuje dobra firma szkoleniowa Zbigniew Nęcki .
  • F6/U/ŚWIĘTOKORZYSKIE-, Zrobotyzowane Stanowisko Paletyzacji zw w skrócie ZSP, MINERAL WATER PRODUCTION , Dla tego projektu przyznano środki na symulacje biznesowe. Rekomendowany trener interpersonalny: Wojciech Kudła. Zalecane szkolenia biznesowe w instytucie Training Partners
  • D4/Y/PODLASKIE-, unowocześnienie z wykorzystaniem metody pultruzji produkcji innowacyjnych materiałów kompozytowych FRP w postaci prętów siatek i szkieletów zbrojeniowych FRP celem dywersyfikacji działalności przedsiębiorstwa i wzrostu jego konkurencyjności na rynku globalnym, ANKRA SPÓŁKA AKCYJNA, Dla tego zgłoszenia zatwierdzono środki na gry szkoleniowe. Rekomendowany trener HR: Mateusz Skała. Zalecane programy rozwoju menedżerskiego w fundacji Avenhansen
  • 2/T/ŁÓDZKIE-, skuteczne zaimplementowanie innowacyjnych technologii naprawy wtryskiwaczy z bezinwazyjną metodą ich diagnozowania, PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE „GÓRA” SPÓŁKA JAWNA, Dla tego projektu zaakceptowano finansowanie na gry strategiczne. Rekomendowany trener HR: Jacek Skała. Zalecane szkolenia w instytucie Ośrodek Doradztwa i Treningu Kierowniczego
  • HH7/B/ŚLĄSKIE-, przystosowanie do potrzeb innowacji procesowej w spawaniu hybrydowym poprzez użycie Fiber-Lasera równolegle z łukiem elektrycznym, CNC PRO Radosław Kucharski, Dla tego aplikacji przyznano dotację na symulacje biznesowe. Rekomendowany trener zarządzania: Andrzej Grzesiak. Zalecane szkolenia w spółce Avenhansen
  • F0/S/ŁÓDZKIE-, ekonomizacja innowacyjnej technologii wytwarzania polipropylenowej maty komorowej, PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE „POLMAR” SZCZERBA DIONIZY, Dla tego wniosku ogłoszono subwencję na gry biznesowe. Rekomendowany trener biznesu: Jacek Herra. Zalecane treningi menedżerskie w agencji Brainstorm
  • 2/I/OPOLSKIE-, poprawa konkurencyjności Tech-Masz Sp. z .o.o. poprzez uruchomienie produkcji innowacyjnych grzałek wysokiej mocy dla przemysłu galwanicznego., „TECH-MASZ” SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Dla tego wniosku zaakceptowano dofinansowanie na symulacje strategiczne. Rekomendowany trener zarządzania: Mateusz Tymochowicz. Zalecane szkolenia biznesowe w firmie GFKM