Nasze szkolenia ze sprzedaży i wyjazdy team building – zdalnie
Show MenuHide Menu

Symulacje kreatywne – tezy do pracy magisterskiej

7 sierpnia 2017


Potwierdzamy iż na programie Kształcenie Alternatywne i Gry Doświadczalne zaleca się prezentowane na niniejszej liście zagadnienia do zaliczenia:

  • zabawa komunikacyjna : „Postać Superbohatera i jego wpływ na kulturowy wizerunek współczesnego mężczyzny” i „Stroje i fryzury kobiet w okresie Cesatstwa Rzymskiego”
  • symulacja słownikowa – „Zjawisko dandyzmu na podstawie życia i wybranej twórczości Oscara Wilde’a” i „Sytuacja społeczno-zawodowa kobiet w środowisku wiejskim na modelu gminy Łubowa”
  • symulacja zespołowa – „Demoralizacja polskiej młodzieży na podstawie kinematografii polskiej” oraz Symulacje Menedżerskie i „Pozycjonowanie w przestrzeni uczestników imprez masowych przy użyciu technik wizyjnych”
  • zabawa zespołowa – „Internet a feminizm – obraz polskich organizacji kobiecych w cyberprzestrzeni” i „Hiszpania a Polska – dwa obrazy katolicyzmu w zjednoczonej Europie”
  • gra edukacyjna : „Świat Hitlera o najbliźszych współtowarzyszach Fűhrera” i „Postać kobiety w mitologi słowiańskiej”
  • zabawa lingwistyczna – „Tezy moralne w tekstach hip-hopowych” oraz „Rozmowa z komputerem, – czyli komunikacja interpersonalna na czatach”
  • symulacja strategiczna – „Spojrzenie Europejek na Afrykę” i „Reklama jako narzędzie wywierania wpływu. Techniki perswazyjne w reklamie”
  • symulacja decyzyjna – „Rozumienie pojęcia wolność” oraz „Prasowe obrazy kobiet w ciąży. Omówienie zagadnienia na przykladzie czasopism kobiecych”
  • zabawa edukacyjna – „Jan II Sobieski w świetle listów do Marysieńki” i „Składniki kultury w kręgu wybranych zagadnień ”