Nasze szkolenia ze sprzedaży i wyjazdy team building – zdalnie
Show MenuHide Menu

Dotacje na kursy menedżerskie

3 października 2017


Potwierdzamy iż w ramach pogramu unijnego „Mazowiecki Fundusz Edukacyjny” do formalnego etapu dostały się poniższe aplikacje:

 • stworzenie internetowej platformy do zarządzania mobilną komunikacją marketingową – szkolenia sprzedażowe
 • wypracowanie modułowego programu cyfrowego pozwalającego na samodzielne, kompleksowe kreowanie tożsamości wizualnej firmy – szkolenia menedżerskie
 • Treningi Dla Pracowników W Kielcach – warsztaty firmowe
 • zbudowanie platformy elektronicznej obsługującej konsultacje społeczne prowadzone przez instytucje publiczne i firmy procesowe dla obywateli – warsztaty firmowe
 • wypracowanie portalu internetowego do tworzenia i publikacji książek zdigitalizowanych (e-book) – treningi pracownicze
 • wypracowanie serwisu elektronicznego dla firm oferujących produkty wodoodporne – treningi sprzedażowe
 • wypracowanie serwisu z e-usługami dla branży edukacyjno-oświatowej w Polsce – treningi handlowe
 • innowacyjne technologie przemysłowe i ekologiczne dla zrównoważonego intensyfikacji kraju – szkolenia firmowe
 • modelowe projekty sterowania, diagnostyki, zdalnego dostępu i wizualizacji pracy dla układów pompowych i technologicznych – treningi handlowe
 • weryfikacja poziomu kreatywności i absorpcji innowacji w przedsiębiorstwach – szkolenia interpersonalne
 • B2B dla VMI SCM – biznes zdigitalizowany źródłem generacji przychodów i ograniczania kosztów w relacjach kooperacyjnych – szkolenia z kreatywności
 • Badania nad systemem ekstrakcji informacji i uruchomienie otrzymanych rozwiązań w warunkach komercyjnych – szkolenia zamkniete
 • Biocentrum Ochota – infrastruktura informatyczna dla ekspansji strategicznych kierunków biologii i medycyny – szkolenia z kreatywności
 • Budowa platformy B2B – szkolenia sprzedażowe
 • Dywersyfikacja produkcji poprzez wdrożenie nowoczesnych metodyki wytwarzania chemii budowlanej – warsztaty zamkniete
 • e-Fachowiec – systemowe kojarzenie zleceniodawców i wykonawców usług – szkolenia firmowe
 • Ekologiczne materiały polimerowe do zastosowań w budownictwie i przemyśle chemicznym – szkolenia z kreatywności