Nasze szkolenia ze sprzedaży i wyjazdy team building – zdalnie
Show MenuHide Menu

Kursy motywacyjne – zaproszeni słuchacze

3 października 2017

Wszystkim poniższym uczestnikom naszych szkoleń tu i teraz składamy wyrazy wdzięczności (a ponadto przesyłamy opisane poniżej prezenty) za uwagę przeznaczoną na wypełnienie naszej ankiety, który stworzyli nasi facilitatorzy Konrad Grzyb, Wojciech Białecki, Lech Majerski i Ignacy Smulikowski w badaniu Świętokrzyskie Garncarskie Imprezy Team Building

  • Stefan Chmielowski, Geolog, Postomino, przyznajemy rabat na program e-learning „Metodyka prowadzenia instruktażu stanowiskowego” lub spotkanie firmowe a dodatkowo książkę „Zamówienie z wolnej ręki procedura krok po kroku”
  • Damian Gogolewski, Konwojent, Kalisz, przyznajemy rabat na warsztat otwarty „Autoprezentacja, prezentacja” lub warsztat komunikacji i współpracy a ponadto książkę „Od samoakceptacji do aktywności? Postawy wobec własnej niepełnosprawności a aktywność zawodowa”
  • Bernart Kilik, Montażysta dźwięku, Zwierzyniec, przyznajemy rabat na program e-learning „ najbardziej wydajne negocjacje” lub warsztat komunikacji i współpracy a także książkę „Diagnoza uspołecznienia publicznego szkolnictwa III RP w gorsecie centralizmu”
  • Daniel Jarczyński, Rzeczoznawca, Dobrcz, przesyłamy bezpłatny voucher na kurs dofinansowany „ kierowanie jakością w projektach” lub wyjazd team building oraz wydawnictwo „Modele publicznych instytucji rynku pracy i ich praktyczne zastosowania”
  • Marcin Gałuszka, Rysownik litograficzny, Wielkie Oczy, dostaje od nas zaproszenie na panel moderowany „Telemarketing – dystrybucja przez telefon” lub warsztat z pracy zespołowej i wydawnictwo „ABC reumatologii”
  • Zygmunt Ambroziak, Geolog, Gruta, otrzymuje kupon na wykład „warsztat motywacyjny” lub szkolenie integracyjne a ponadto wydawnictwo „Human Movement, 13(4)”
  • Lesław Kowal, Broker edukacyjny, Korczew, przyznajemy darmowy wstęp na warsztat otwarty „Jak komunikować się z Pracownikami, aby realizowali wyznaczone cele? ” lub szkolenie team building a dodatkowo książkę „System ochrony zdrowia w Polsce”