Nasze szkolenia ze sprzedaży i wyjazdy team building – zdalnie
Show MenuHide Menu

Symulacje z zarządzania – materiały do pracy dyplomowej

4 października 2017


Zawiadamiamy iż na kursie Dydaktyka Doswiadczalna i Gry Integracyjne dopuszczamy tu przedstawione tematy do superwizji końcowej:

  • symulacja słownikowa – „Rozumienie pojęcia wolność” oraz „”Łuk” Juliusza Kadena Bandrewskiego – powieść kobieca?”
  • zabawa biznesowa – „Literatura podróżnicza – spotkanie z innością” oraz „Polska a Unia Europejska w świetle polityki społecznej (podmiot polityki społecznej na przykladzie Osrodka Pomocy Społecznej w Trzemesznie)”
  • zabawa edukacyjna – „Czarownice na wschodzie i zachodzie Europy” i Gry Negocjacyjne oraz „Charakterystyka postaci detektywów w powieściach kryminalnych Agaty Christe”
  • symulacja biznesowa – „Poezja białoruska w antologiach polskich po 1989 r.” i „”Nad Niemnem”: Kresowe społeczeństwo po upadku Powstania Styczniowego”
  • gra edukacyjna – „Manipulacje i perswazja w dyskusjach publicznych. Ujęcie porównawcze” i „Formy wojen informacyjnych w nowych mediach”
  • gra językowa – „Ocena aktywności fizycznej młodzieży z Radzynia Podlaskiego i Lublina na tle zaleceń prozdrowotnych” oraz „Drzewo z korzeniami. Wybrane zagadnienia z życia społeczno-kulturowego współczesnej mniejszości niemieckiej w Polsce”
  • zabawa lingwistyczna – „”Niewiele wie ten, kto dużo przeżył. Wiele ten, kto dużo podróżował”. Walory Lübeck dla turystyki kulturowej” oraz „Obraz raju w książce Umberto Eco pt. „Baudolino” i tekstach apokraficznych”
  • zabawa strategiczna : „Stereotyp kobiety w czasopismach poradnikowych” i „Zachodnioeuropejskie oblicza Wenus jako wyraz współczesnej mozaiki kulturowej”
  • zabawa komunikacyjna : „Klimatyczne skutki wojny nuklearnej” oraz „Kreacja wizerunku polityka”