Nasze szkolenia ze sprzedaży i wyjazdy team building – zdalnie
Show MenuHide Menu

Gry komunikacyjne – podstawy programowe do pracy magisterskiej

13 grudnia 2017


Potwierdzamy iż na kursie Organizacja Szkoleń i Gry Integracyjne polecamy poniższe książki do pracy dyplomowej:

  • zabawa edukacyjna : „Prawo do równego traktowania. Próba omówienia statusu kobiet i mężczyzn w Polsce” i „Polsko-ukraińskie stosunki wobec wezwania czasu (w kręgu ocenianych zagadnień)”
  • zabawa zespołowa – „Mass media i teroryzm” i „Porównanie warunków pobytu kuracjuszy w Uzdrowisku Nałeczów i w Uzdrowisku Ciechocinek”
  • gra zespołowa – „Optymolizacja serwisów internetowych na danych źródłowych z witryny E-Bankier.pl” oraz Autorskie Symulacje Szkoleniowe i „Odzwierciedlenie natury ludzkiej na podstawie powieści Oscara Wilde’a „Portret Doriana Graya””
  • zabawa menedżerska – „Szlaki turystyczne Bieszczadzkiego Parku Narodowego” i „Dziecko wobec zła i cierpienia w serii powieści o Harrym Poterze”
  • symulacja komunikacyjna : „Zaprojektowanie i wykonanie oświetlacza LED do diagnostyki i naświetlania stosowanego w terapii fotodynamicznej” oraz „Właściwości fizykochemiczne i mechaniczne cienkowarstwowych pokryć z azotku boru”
  • gra decyzyjna – „Demoralizacja polskiej młodzieży na podstawie kinematografii polskiej” i „Idea emancypacji u sufrażystek w XIX wieku”
  • gra decyzyjna – „Badanie generacji supercontinuum w ocenianych światłowodach krzemionkowych” oraz „Współczesne słonictwo kontrkultur muzycznych – język młodzieżowy”
  • gra zespołowa : „Fantazmat domu w polskiej kulturze nowożytnej” oraz „Wirtualny dyskurs polityczny na modelu pierwszych blogów politycznych”
  • zabawa słownikowa : „Chrzest Polski – hipotezy dotyczące miejsca w świetle dawnych i najnowszych badań historycznych” oraz „Demoralizacja polskiej młodzieży na podstawie kinematografii polskiej”