Nasze szkolenia ze sprzedaży i wyjazdy team building – zdalnie
Show MenuHide Menu

Gry kreatywne – specjalizacja dr hab. Kalinowski

26 grudnia 2017


Ćwiczenia biznesowe – wykaz na szkolenie:

 • Gry Dla Handlowców
 • Autokempingy a verejne taboriska na Slovensku
 • Gry szkoleniowe , prof. D. Chudy
 • Bistrita Aurie
 • Jaskinia Niedźwiedzia w Kletnie
 • Gry menedżerskie , dr A. Cygankiewicz
 • Mini rozmówki włoskie
 • Ocena biznesowa wpływu działań menedżerskich i finansowych edukacyjnych realizowanych w ramach Działania 2.3 PO KL na system ochrony zdrowia w Polsce wraz z próbą określenia potencjalnych obszarówwsparcia w przyszłej perspektywie finansowej”
 • Ocena biznesowa wpływu projektów szkoleniowych zrealizowanych w ramach RPO WP na środowisko w województwie pomorskim
 • Słowacka Galeria Narodowa
 • Wybór pism
 • Ogólnopolski Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym
 • Frankofoniada
 • Baza sokołowska – Marek Chłasko (223)
 • Wiek średni – Blaski i Cienie – Zbigniew Lew Starowicz (974)
 • Pielęgniarstwo w chorobach płuc – HANNA NIEMIROWSKA-MIKULSKA (1872)
 • Stalowy Szczur ocala świat – Harry Harrison (2521)
 • Medytacja – teoria i praktyka – Andrzej Bednarz (3122)
 • Jeźdźcy z nikąd – Aleksander, Siergiej Abramow (3501)
 • Dzień odrodzenia – Duboisn Brendan (4284)
 • Jest tu chłopiec? (tom 2) – Anna Lisowska-Niepokólczycka (5186)
 • Rabin – Gordon Noah (5937)
 • Wakacje z duchami – Adam Bahdaj (6188)
 • Dorsaj – Gordon R. Dickson (6962)
 • Gry biznesowe , prof. C. Malinowski