Nasze szkolenia ze sprzedaży i wyjazdy team building – zdalnie
Show MenuHide Menu

Wyjazdowe warsztaty z biznesu

3 marca 2018

 • E-nauczanie specjalistycznego słownictwa języka angielskiego dla różnych grup zawodowych
 • Foresight priorytetowych, innowacyjnych technologii na rzecz automatyki, robotyki i techniki pomiarowej
 • I Ty możesz zostać Architektem Wnętrz – zaprocesuj wnętrze swojego mieszkania – treningi ze stresu
 • modernizacyjne elementy systemu konstrukcji i obudowy nowoczesnych, energooszczędnych obiektów budowlanych [PKWIU 2433300] – szkolenia handlowe i elearningowe szkolenia zamkniete
 • Integracja procesów informatycznych i portalu WWW – komputeryzacja procesów biznesowych firmy informatycznej i Domów Książki – szkolenia z konfliktów
 • Szkolenia Ze Sprzedaży – szkolenia interpersonalne i coachungowe szkolenia menedżerskie
 • Integracja procesów e-learningowych – obejmująca proces opracowywanie produktów cyfrowych i realizacji samych szkoleń
 • internetowa struktura wspomagajaca zarządzanie pracownikami w systemie telepracy – warsztaty menedżerskie
 • Invigo – nowoczesne usługi i procesy biznesowe dzięki platformie B2B – treningi biznesowe
 • Komputeryzacja i wyposażenie w sprzęt biurowy, materiały biurowe, eksploatacyjne, osystemowanie komputerowe, szafy kartotekowe, nabycie i finansowanie kosztów użytkowania telefonów służbowych pracowników IP i IW oraz opracowanie Lokalnego procesu Informatyc –
 • Materiały polimerowe otrzymywane nowoczesnymi technikami przetwórstwa odpadów z elektroniki i samochodów – szkolenia ze stresu
 • Nabycie usług doradczych w zakresie kompleksowego przygotowania planu dynamizacji importu
 • Nowe kompaktowane materiały rafinujące i izolacyjne dla odlewnictwa metali – szkolenia z delegowania
 • Ochrona międzynarodowa wynalazku Sposób i układ do konwersji energii promienistej słońca na uzytkową energię cieplną – warsztaty biznesowe
 • Otwarta platforma do integracji i inteligentnego zarządzania bezpieczeństwem fizycznym i technicznym obiektów PISM – badania i wdrożenie produktu – treningi pracownicze
 • Pakiet narzędzi informatycznych zwiększających sprzedaż oraz profesjonalne zarządzania aukcjami mobilnymi
 • Pilotażowy zakład produkcji kompozytu polistyrenowopoliuretanowego PSUR – materiału izolacyjnego nowej generacji – warsztaty sprzedażowe
 • Portal Badań elektronicznych – szkolenia HR
 • Pozyskanie usług doradczych w zakresie planu ekspansji importu firmy Macsoft
 • Prace B+R szansą progresu konkurencyjności i innowacyjności spółki Fama – szkolenia pracownicze
 • Przyjęcie strategii ekspansji importu szansą na zwiększenie rynków zbytu przedsiębiorstwa LECH Sp z oo – szkolenia biznesowe
 • Rozpoczęcie importu usług informatycznych przez TA Group
 • Rozpoczęcie działań importowych przez firmę Technitel Polska sj – szkolenia handlowe
 • skok technologiczny importu w Eurovita Sp z oo
 • rozwój działalności eksportowej poprzez przygotowanie harmonogramu dynamizacji importu – szkolenia z zarządzania czasem
 • wzmocnienie strategii działania działalności badawczo-rozwojowej prowadzonej przez BTL Sp z oo
 • wzmocnienie strategii działania firmy SILVEST SA poprzez pozyskanie inwestorów zewnętrznych – szkolenia interpersonalne
 • skok technologiczny usług doradczych o charakterze pronowoczesnym świadczonych przez ośrodki Krajowej Sieci Innowacji (KSI)
 • SCOUT globalne innowacyjne kartki elektroniczne dostępne pod czterema adresami zdalnymi z modułem partnerskim SCOUTAPI – treningi HR
 • Świadczenie e-usługi generowania perspektyw sprzedażowych (lead generation)
 • TERYT 2 – Państwowy rejestr granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju – szkolenia ze stresu
 • Usprawnienie procesów biznesowych pomiędzy firmą INBOOK SA a jej partnerami dzięki rozbudowie i modernizacji projektu współpracy B2B – treningi z delegowania
 • Uzyskanie w kraju i za granicą ochrony prawnej oraz komercjalizacja wynalazku dotyczącego nowych pochodnych IV-rz soli amoniowych oraz metody ich otrzymywania
 • Wejście na nowe rynki zagraniczne i wzmocnienie pozycji konkurencyjnej WEBXL – szkolenia biznesowe
 • wzmocnienie planu celowego adIDM oraz wzmocnienie wdrożenia wyników tego procesu – szkolenia biznesowe
 • wsparcie zarządzania – POT – 2010
 • Wysokowydajna metodyka drukowania i zarządzania produkcją druków niskonakładowych i personalizowanych przeznaczonych dla marketingu bezpośredniego – szkolenia z zarządzania projektem
 • Wzmocnienie pozycji i rozwój PASO Sp z oo poprzez ekspansje na rynki zagraniczne – szkolenia pracownicze
 • Zasystemowanie zzdiagnozowanie i uruchomienie produkcji ekranów akustycznych przez Moller Polska
 • zakup i uruchomienie mobilnej instalacji do produkcji mineralnych spoiw hydraulicznych, na bazie odpadów z energetyki (popiołów lotnych ze spalania węgla) – treningi biznesowe
 • Zintegrowany proces informatyczny klasy Business Process Management systems – treningi sprzedażowe}