Nasze szkolenia ze sprzedaży i wyjazdy team building – zdalnie
Show MenuHide Menu

Symulacje biznesowe – kierunek dr Doległo

5 marca 2018


Gry menedżerskie – baza wiedzy na wykłady:

 • Gry Szkoleniowe
 • 100 lat przewodnictwa turystycznego regionu krakowskiego
 • Symulacje menedżerskie , mgr A. Cogiel
 • Badanie zarządzania zdolności absorpcyjnych potencjalnych Beneficjentów/Projektodawców w ramach Priorytetu VII PO KL 2007 – 2013 w województwie pomorskim
 • Hitlerowskie Afisze Śmierci
 • Symulacje szkoleniowe , prof. dr hab. B. Buchacz
 • Ocena biznesowa efektów współpracy przedsiębiorstw ze szkołami i placówkami kształcenia zawodowego oraz promocji przedsiębiorczości dzięki realizacji projektów szkoleniowych w ramach komponentu regionalnego PO KL w województwie lubuskim
 • Ocena biznesowa skuteczności i trwałości wsparcia skierowanego na rozwój przedsiębiorczości w projektach szkoleniowych realizowanych w ramach PO KL na terenie województwa lubelskiego
 • Ocena biznesowa zakresu i ukierunkowania Poddziałania 1.3.1. PO KL w kontekście efektów wcześniejszych działań menedżerskich i finansowych na rzecz społeczności romskiej
 • Przewodnik szkoleniowy po województwie lubelskim. Seria „Nasza Przyroda”
 • Wypracowanie potencjalnych kierunków interwencji w okresie programowania 2014 – 2020 w oparciu o doświadczenia z wdrażania XIII osi priorytetowej PO IiŚ Infrastruktura szkolnictwa wyższego.
 • Zarys historii architektury
 • Powiatowy Konkurs Biologiczno-Chemiczny
 • Gwiezdny pył – Neil Gaiman (418)fa
 • Szaman naszych czasów – Martine Ashe (1092)
 • AKTA ODESSY – FREDERIC FORSYTH (1718)
 • Łabędź z Avonu – George Bidwell (2240)
 • Pani Mcginty nie żyje – Agatha Christie (3275)
 • Honor Harinkton (tom 4 – Kwestia honoru) – David Weber (3778)
 • Historia świata – Herbert George Wells (4218)
 • D. L. Net – Krzysztof Kochański (5074)
 • Urlop – Qualis (5417)
 • Kościół i rewolucja francuska – Mieczysław Żywczyński (6308)
 • Album morderstw – Jonathan Kellerman (7421)
 • Gry biznesowe , doc. A. Celej