Nasze szkolenia ze sprzedaży i wyjazdy team building – zdalnie
Show MenuHide Menu

Ocena powdrożeniowa – zaproszenie – fundusze unijne

13 kwietnia 2016

W związku z audytem działania funduszowego nr UIJH/97 6 8 /2014 zapraszamy wszystkich zainteresowanych na konferencję poświeconą ocenie wydatkowania kwoty pomocowej z Szwajcarskiego Priorytetu Oświatowego

Agenda debata podczas seminarium obejmie wymienione tu grupy panelowe:

 • Ocena przy pomocy modelu HERMIN efektu makroekonomicznego wpływu środków EFRR wraz ze środkami współfinansowania, na gospodarkę Wielkopolski, w ramach WRPO na lata 2007-2013 (Raport nr 1)
 • Ocena wpływu realizacji polityki spójności perspektywy 2004-2006 na zwiększenie możliwości rozwoju społeczno-gospodarczego regionów Polski wschodniej.
 • Mikroprzedsiębiorcy, a fundusze strukturalne – badania uwarunkowań na Ziemi Chełmskiej
 • Badanie odbioru kampanii i świadomości Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 – II badanie
 • Analiza efektywności implementacji celów EFS na przykładzie studium edukacyjnego Kursy Z Zarządzania
 • Badanie dotyczące stworzenia systemu wskaźników dla oceny realizacji zasady good governance w Polsce
 • Ocena dostępności beneficjentów do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013. Ocena systemu komunikacji, informacji i promocji
 • Ocena stanu realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 w 2009 r.
 • Bariery i problemy w realizacji projektów finansowanych z EFS w województwie opolskim
 • Analiza problemów związanych z realizacją projektów infrastrukturalnych realizowanych w ramach ZPORR i Funduszu Spójności wynikających ze zmieniającej się sytuacji na rynku budowlanym
 • Doskonalenie umiejętności i kwalifikacji kadr – badanie projektów szkoleniowych w ramach Działania 2.3 schemat a) SPO RZL 2004–2006
 • Ocena wpływu programów operacyjnych NPR 2004-2006 na realizację Strategii Lizbońskiej
 • Ocena wpływu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na polską gospodarkę przy użyciu modelu makroekonomicznego HERMIN

  Fundusz zostany przeanalizowany pod kątem skuteczności w poniższych dofinansowanych sektorach (klasyfikacja wg PKD).:

 • Pozostałe uprawy rolne inne niż wieloletnie
 • Odlewnictwo żeliwa
 • Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych
 • Sprzedaż hurtowa wyrobów tytoniowych
 • Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu
 • Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana

  Dla priorytetu „Programy Szkoleniowe dyskusji zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie niniejszych powiatów: sierpecki oraz krośnieński

  Upoważnieni beneficjenci to: MILFOR S.A.., Zakłady Chemiczne „BONARKA” Sp. z o.o, Zakłady Wyrobów Metalowych SHL S.A., Sklep Medyczny MONIMED, Śląska Telewizja Kablowa Bytom Sp. z o.o. , „Tugeb Polbud” , BAT Tadeusz Kyzioł Roman Sold Spółka Jawna, Fibra-Hallo.pl Sp. z o.o., Handlostacja.pl Sp. z o.o. , kontomierz.pl sp. z o.o., Sogor Krzysztof Rogowski, VITAE Honorata Kalinka, DALPO Sp. z o.o., Profil Krystyna i Marek Kosowicz Spółka Jawna, PRONAR

  Zainteresowanych prosimy o zgłoszenia e-mail.