Nasze szkolenia ze sprzedaży i wyjazdy team building – zdalnie
Show MenuHide Menu

Ocena powdrożeniowa – zapowiedź spotkania – fundusze unijne

12 września 2016

W związku z zamknieciem projektu nr MMX/51 4 9 /2015 zapraszamy wszystkich zainteresowanych na konferencję poświeconą weryfikacji rozdystrybuowania dotacji z Amerykańskiego Funduszu Infrastrukturalnego

Agenda debata podczas warsztatu obejmuje poniższe podgrupy zadaniowe:

 • Ocena ex-ante Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) – Brandenburgia 2007-2013
 • Wpływ ekonomiczny realizowanych w województwie projektów w ramach Działania 1.4 ZPORR na rozwój regionalny (w tym na poprawę warunków ekonomicznych i atrakcyjności inwestycyjnej) oraz tworzenie stałych miejsc pracy
 • Określenie zasadności finansowania projektów w zakresie poprawy efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii na terenie województwa zachodniopomorskiego w ramach finansowania zwrotnego
 • Ocena rezultatów działania 2.1 SPO WKP po 18 miesiącach (9rund ewaluacji on-going)
 • Weryfikacja sprawności wdrożenia priorytetów EFS na przykładzie studium szkoleniowego Hotel NaKursy Menedżerskie
 • Ocena efektów realizacji uproszczeń w systemie wdrażania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w zestawieniu z poprzednim okresem programowania Europejskiego Funduszu Społecznego
 • Ewaluacja kampanii informacyjno-promocyjnej Europejskiego Funduszu Społecznego na Dolnym Slasku
 • Postrzeganie funduszy strukturalnych w Polsce
 • Analiza efektów komplementarności wsparcia pomiędzy projektami dofinansowanymi w ramach programów z perspektywy 2007-2013 w Województwie Kujawsko-Pomorskim na przykładzie wybranych powiatów i gmin
 • odpadowych na przykładzie wybranych
 • Raporty dla województw z badania beneficjentów ostatecznych Działania 1.2 oraz Działania 1.3 SPO RZL, którzy ukończyli udział we wsparciu w okresie od kwietnia do grudnia 2006 roku
 • Analiza i identyfikacja potrzeb szkoleniowych pracowników zatrudnionych w sektorze MMŚP (w kontekście wdrażania Działania 8.1)
 • Wpływ realizacji polityki spójności na kształtowanie się głównych wskaźników dokumentów strategicznych – Narodowego Planu Rozwoju 2004-2006 i Narodowej Strategii Spójności 2007-2013 oraz innych wybranych wskaźników makroekonomicznych na poziomie krajowym

  Grant zostany przeanalizowany pod kątem analizy ex post w następujących dotowanych sektorach (systematyka wg PKD).:

 • Produkcja pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa
 • Pozostałe drukowanie
 • Produkcja maszyn dla metalurgii
 • Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej
 • Sprzedaż detaliczna gier i zabawek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • Działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych
 • Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania
 • Działalność wspomagająca edukację

  Dla priorytetu „Szkolenie bezrobotnych analizie zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie niniejszych powiatów: brodnicki oraz kościański

  Upoważnieni beneficjenci to: Fabryka Przyrządów i Uchwytów „BISON-BIAL” S.A., Podhalańskie Przedsiębiorstwo Przemysłu Spożywczego TYMBARK S.A., Quasar Electronics, Duel S.C. Justyna i Tomasz Guła, Pionkowska Spółdzielnia Mieszkaniowa , CATV „IB-SAT” Ireneusz Brzostowski, AMR – Akcesoria Meblowe Rumiński Remigiusz Remiński, CompSecur Sp. z o.o., Isis System Sp. z o.o., Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne OPEGIEKA sp. z o.o., PALAMEDES , Telefonia DIALOG , Biuro Rachunkowe UNIMEX Liszka Wojciech, Prywatna praktyka stomatologiczna, Elżbieta Mioduszewska, KRAMO Krawczyk H. Krawczyk J. Mocarski J.

  Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu.