Nasze szkolenia ze sprzedaży i wyjazdy team building – zdalnie
Show MenuHide Menu

Rekomendacje – szkolenia z zarządzania – Ośrodek Treningu

22 stycznia 2017

Zestawienie zarekomendowanych do drugiego etapu aplikacji w ramach dotacji Austraciego Grantu Badawczego:

  • 4/H/OPOLSKIE-, ekonomizacja innowacji procesowej w ramach linii technologicznej do blach ciętych z kręgu oraz blach quarto poprzez zastosowanie obróbki laserowej i precyzyjnej obróbki gięcia, EKOINSTAL HOLDING SPÓŁKA CYWILNA SPÓŁKA KOMANDYTOWA, . Dla tego aplikacji zaakceptowano subsydia na symulacje biznesowe. Rekomendowany trener HR: Piotr Santorski. Zalecane programy rozwoju menedżerskiego w firmie Profess
  • B4/R/MAŁOPOLSKIE-, Nowa oferta dla kolejnictwa, TECH-POL Spółka Komandytowa, Dla tego aplikacji przyznano finansowanie na gry biznesowe. Proponowane w tym projekcie szkolenia z komunikacji najlepiej zrealizuje Wojciech Herra – swietny trener sprzedaży.
  • G3/U/PODLASKIE-, twórcza implementacja innowacji w firmie poprzez zakup nowoczesnego parku maszyzautomatyzowanego. , „GLOB-GUM s.c” Norbert Kops , Mariusz Rybka, Krzysztof Burek, Dla tego zgłoszenia zaakceptowano subwencję na symulacje decyzyjne. Rekomendowany trener biznesu: Wojciech Santorski. Zalecane programy rozwoju menedżerskiego w fundacji Training Partners
  • ED0/K/PODKARPACKIE-, Utworzenie nowoczesnej linii diagnostyki oraz naprawy układów wtryskowych wraz ze stworzeniem internetowej bazy danych przeprowadzonych napraw w firmie sposobem na przystosowanie do potrzeb innowacji o charakterze produktowym i nietechnologicznym na skalę światową., INTER-TURBO SPÓŁKA CYWILNA MAREK JASIOK, BŁAŻEJ MICHALIK, Dla tego wniosku zatwierdzono dotację na gry decyzyjne. Rekomendowany trener zarządzania: Piotr Santorski. Zalecane szkolenia handlowe w spółce Homo Creatore
  • F4/J/ŚWIĘTOKORZYSKIE-, Innowacyjny system optymalizacji procesów poszukiwania, planowania, organizacji grupy osób zgodnie z ich preferowanym rodzajem aktywności., MOWISO Sp. z o. o., Dla tego projektu zaakceptowano dofinansowanie na symulacje biznesowe. Rekomendowany trener HR: Zbigniew Skała. Zalecane szkolenia biznesowe w fundacji Progress project
  • DB4/I/KUJAWSKO POMORSKIE-, kompleksowe przygotowanie innowacyjnej technologii prefabrykacji i montażu energooszczędnych budynków o konstrukcji drewnianej, QMETTERS GROUP SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Dla tego zgłoszenia zatwierdzono środki na gry biznesowe. Rekomendowany trener HR: Jacek Herra. Zalecane szkolenia w spółce Homo Creatore
  • 4/K/ŚWIĘTOKORZYSKIE-, unowocześnienie opatentowanych technologii i uruchomienie produkcji innowacyjnych na skalę światową opakowań do żywności o podwyższonych właściwościach logistycznych., Zakład Poligraficzny Andrzej Połać, Dla tego aplikacji zaakceptowano dofinansowanie na symulacje strategiczne. Rekomendowany trener przywództwa: Piotr Nęcki. Zalecane treningi menedżerskie w fundacji Progress project
  • A4/L/ŁÓDZKIE-, Unikalna mobilna usługa polegająca na segregacji i produkcji kruszyw w oparciu o recycling odpadów betonowych żelbetowych w miejscu ich wytworzenia z wykorzystaniem mobilnego systemu segregacji, WSZOŁA ZDZISŁAW Firma Handlowa „TRANSBUD – WULKAN”, Dla tego wniosku ogłoszono środki na gry szkoleniowe. Rekomendowany trener biznesu: Szymon Batko. Zalecane treningi menedżerskie w spółce Avenhansen