Nasze szkolenia ze sprzedaży i wyjazdy team building – zdalnie
Show MenuHide Menu

Scenki integracyjne – tezy do egzaminu

1 maja 2017


Ogłaszamy iż na kursie Organizacja Szkoleń i Symulacje Umiejętnościowe akceptuje się tu przedstawione opracowania do superwizji końcowej:

  • gra biznesowa – „Masowy spektakl czy współczucie – o medialnych obrazach ludzkiej tragedii” i „Rola Organizacji Narodów Zjednoczonych i Rady Europy w przestrzeganiu i ochronie praw człowieka”
  • symulacja edukacyjna – „Konflikt grecko-macedoński po rozpadzie Jugosławi” i „Dj i Vj. Dopasowanie muzyki do obrazu. Dopasowanie obrazu do muzyki”
  • gra menedżerska : „Komunikacja czy manipulacja w mediach. Wybrane aspekty socjologiczne i psychologiczne” oraz Symulacje Biznesowe i „Wierzenia demonologiczne Macedończyków przechowywane w tradycji ustnej”
  • gra językowa : „Problematyka społeczna zawarta w listach św. Augustyna (Ep. 1-75)” i „W poszukiwaniu intertakstualności – Kontrola ocenianych utworów literackich”
  • symulacja strategiczna – „Kara śmierci odwieczny-problem moralny przedstawiony w różnych ujęciach, opiniach i sposobach nauczania” i „Typy kobiet w angielskich powieściach gotyckich”
  • zabawa kreatywna – „Włosy jako symbol kultury hipisowskiej lat sześdziesiątych” oraz „Henryka Sienkiewicza „czytanie dziejów” na danych źródłowych z Potopu”
  • gra słownikowa : „Obecność Tomasza Mana w polskiej kulturze dwudziestowiecznej na wybrabych przykładach” i „Tezy moralne w tekstach hip-hopowych”
  • zabawa strategiczna – „Renesansowa wizja człowieka w „Pieśniach” Jana Kochanowskiego” i „Czy seks sprzeda wszystko? Erotyzm w reklamie”
  • zabawa decyzyjna – „Absurd ironia groteska bronią przeciwko czasom terroru na danych źródłowych z twórczości Michała Zoszczenki i Władimira Wojnowicza” oraz „Kreowanie wizerunku polityka na studium przypadku Facebooca”