Nasze szkolenia ze sprzedaży i wyjazdy team building – zdalnie
Show MenuHide Menu

Ćwiczenia biznesowe – problematyka do pracy dyplomowej

11 lipca 2017


Zawiadamiamy że na kursie Metodyka Kształceniowa i Symulacje Integracyjne zalecamy tu przedstawione tematy do egzaminu:

  • gra biznesowa : „Emigracja zarobkowa Polaków do Wielkiej Brytanii i Irlandii” oraz „Sacrum i profanum w mitologii Słowian”
  • zabawa strategiczna : „Wizerunek prostytutki w prozie naturalistycznej (na danych źródłowych z Nany E. Zoli i Damy Kameliowej A. Dumas – syna)” i „Seksualizm w reklamie – odzwierciedlenie czy kreacja wartości kulturowych”
  • gra komunikacyjna : „Medytacje o sakramencie kapłaństwa w życiu i twórczości Karola Wojtyły” i Zespołowe Gry Symulacyjne i „Tworzenie wizerunku firmy i jej marek poprzez reklamę na danych źródłowych z Kampanii Piwowarskiej”
  • gra językowa : „Drukarskie wedrówki. Działalność polskich typografów za granicą w XV i Xvi wieku” i „Polska, a Bułgaria i Macedonia. Wizerunek Bułgarii i Macedonii w polskich mediach”
  • zabawa lingwistyczna : „”Poza miastem” „Londyn” jako antycypacja marketingu politycznego” oraz „Kibic-chuligan-kibol. Obraz medialny kibiców na Łamach dziennika „Gazta Wyborcza””
  • gra strategiczna – „Lubelski szlak kulinarny produktów tradycyjnych” oraz „Cywilizacja śmierci – kulturowe uwarunkowania zachowań proekologicznych”
  • gra menedżerska – „Inkwizycja- historia, metody dzialania, ofiary” i „Monestyry jako symbol światowego dziedzictwa kulturowego wschodniego kościoła ortodoksyjnego”
  • zabawa kreatywna – „Metody pomiarów parametrów matrycowych detektorów podczerwieni” oraz „Obraz Aleksandra Wielkiego w filmie Aleksander Oliwiera Stone’a”
  • zabawa językowa – „Analiza czasowo-częstotliwościowa sygnałów szumowych detektorów terahercowych na bazie tranzystorów FET” i „Erotyka w życiu codziennym mieszkańców starożytnych Pompejów”