Nasze szkolenia ze sprzedaży i wyjazdy team building – zdalnie
Show MenuHide Menu

Środki Unijne na szkolenia biznesowe

5 sierpnia 2017


Zawiadamiamy iż w ramach funduszu unijnego „Małopolski Fundusz Strukturalny” do eksperckiego etapu dostały się poniższe granty:

 • – szkolenia HR
 • zbudowanie komplementarnego zdalnego serwisu rodzinnego opartego o nowoczesne e-usługi – treningi z delegowania
 • Treningi Z Planowania Strategicznego – warsztaty z delegowania
 • stworzenie platformy zdalnej do realizacji nowoczesnych usług zdigitalizowanych dla użytkowników urządzeń mobilnych – warsztaty z przywództwa
 • stworzenie portalu wwwwyszukajautopl oraz 5 automatycznych usług związanych z rynkiem nowych samochodów – szkolenia z komunikacji
 • wypracowanie serwisu elektronicznego w zakresie profilaktyki zdrowotnej – szkolenia z zarządzania czasem
 • wypracowanie, implementacja i promocja platformy 6 zintegrowanych e-usług dostarczającej firmom potrzebnych im zwykle systemów w postaci e-usług – szkolenia sprzedażowe
 • wzrost konkurencyjności SMT Software SA poprzez implementacja kompleksowego projektu Koordynacji planów i integrację z istniejącymi procesami spółek Grupy Advpl – treningi z delegowania
 • wzmocnienie liczby innowacyjnych przedsiębiorstw poprzez dwuetapowe wsparcie pomysłodawców procesów nowoczesnych – warsztaty z delegowania
 • Adaptacja programu informatycznego firmy do obsługi zleceń w modelie B2B – treningi z asertywności
 • weryfikacja procesów biznesowych ELKABEL Spółka jawna oraz partnerów poprzez wdrożenie systemu B2B – szkolenia menedżerskie
 • BENCHMARK MANAGER – stworzenie zdalnej platformy do monitorowania i analizy ekspansji przedsiębiorstw – szkolenia ze stresu
 • Budowa innowacyjnej prototypowej instalacji termicznej utylizacji odpadów oraz wdrożenie jej do produkcji – warsztaty interpersonalne
 • Centrum Biometodyki produktów leczniczych Pakiet nowoczesnych biofarmaceutyków dla terapii i profilaktyki ludzi i zwierząt – treningi z obslugi klienta
 • DORADZTWO PRZYGOTOWUJACE PRZEDSIEBIORCE DO POZYSKANIA – treningi HR
 • E-badanie jako optymalizacja procesu szkoleniowego – szkolenia menedżerskie
 • eKreatorFirmy – zbudowanie internetowego serwisu wspomagającego tworzenie nowej firmy – szkolenia sprzedażowe