Nasze szkolenia ze sprzedaży i wyjazdy team building – zdalnie
Show MenuHide Menu

Środki Unijne na kursy menedżerskie

8 listopada 2017


Informujemy iż w ramach funduszu europejskiego „Śląski Fundusz Strukturalny” do eksperckiego etapu zaakceptowano następujące projekty:

 • zbudowanie mobilnej platformy do procesowania wnętrz pomieszczeń – warsztaty sprzedażowe
 • stworzenie naukowej platformy informatycznej przetwarzania wyników badań przesiewowych zmysłów opartej na otwartym standardzie wymiany e-danych – treningi z przywództwa
 • Treningi Z Zarządzania W Częstochowie – szkolenia z kreatywności
 • wypracowanie platformy informatycznej dla systemów testów e-learningowych TestByNet – szkolenia firmowe
 • wypracowanie portalu umożliwiającego naukę za pomocą komputera PC lub urządzeń mobilnych – szkolenia z zarządzania czasem
 • wypracowanie serwisu (aplikacji mobilnej oraz www) oferującego e-usługę bluetooth marketingu – rozwiązania promocji sprzedaży – szkolenia interpersonalne
 • wypracowanie wspólnego przedsięwzięcia biznesowego prowadzonego w formie elektronicznej pomiędzy spółką Solimpex a jej wybranymi partnerami biznesowymi – warsztaty z obslugi klienta
 • wzrost konkurencyjności poprzez wynalazki i innowacje produktowe – szkolenia sprzedażowe
 • zoptymalizowanie potencjału badawczo-rozwojowego laboratorium komponentów wirtualnych – warsztaty miekkie
 • Analityczny, wysokorozdzielczy, transmisyjny mikroskop elektronowy dla nanonauki, nanometodyki i spintroniki – szkolenia biznesowe
 • kontrola współpracy biznesowej pomiędzy firmą OPONEOPL a serwisami ogumienia za pośrednictwem platformy B2B – szkolenia z zarządzania czasem
 • Badania nad redukcją masy amortyzatorów samochodowych wraz z wdrożeniem – 3430 (PKWiU 2004) – treningi interpersonalne
 • Budowa systemu usług elektronicznych MS, w tym uruchomienie usług dla przedsiębiorców i osób fizycznych, poprzez dostęp zdigitalizowany do wydziałów Krajowego Rejestru Sądowego, Krajowego Rejestru Karnego, Biura Monitora Sądowego i Gospodarczego – szkolenia interpersonalne
 • Budowa zakładu nowoczesnych procesów specjalnych dla przemysłu lotniczego – szkolenia interpersonalne
 • CWS-boco Efficient Line – wdrożenie innowacyjnej metodyki w branży pralniczej – treningi sprzedażowe
 • Działania studyjno-koncepcyjne dla przygotowania terenów inwestycyjnych i wznowienia funkcjonowania lotniska w Pile – treningi ze stresu
 • e-learning językowy dla dzieci w wieku przedszkolnym – szkolenia z zarządzania czasem