Nasze szkolenia ze sprzedaży i wyjazdy team building – zdalnie
Show MenuHide Menu

Ćwiczenia kreatywne – podstawy programowe do zaliczenia

9 listopada 2017


Ogłaszamy iż na kursie Andragogika i Gry Integracyjne dopuszczamy następujące publikacje do superwizji końcowej:

  • gra biznesowa : „Wizerunek Adama Mickiewicza w Polsce i na Litwie-aspekt literacki oraz kulturowy” oraz „Obraz Ukraińca w polskiej świadomości społecznej (na empirycznym materiale badania ankietowego)”
  • zabawa menedżerska – „Komedia w średniowieczu” i „Programowe wspomaganie procesu wytwarzania cienkowarstwowych struktur wielowarstwowych metodami rozpylania magnetronowego i laserowej ablacji”
  • symulacja strategiczna : „Kobieta anioł i kobieta demon w pięknej literaturze zachodniej XIX wieku” i Systemowe Gry Biznesowe oraz „Konstytucja 3 Maja 1971 r.”
  • symulacja słownikowa : „Walory krajoznawcze Doliny Bystrzycy (dopływu Wieprza)” oraz „Kobiecość w filmach Pedra Almodóvara”
  • gra menedżerska : „Prasa polskich środowisk emigracyjnych w Irlandii po roku 2000” i „Rosja i Rosjanie w publicystyce polskiej (na materiale) Gazety Wyborczej”
  • gra słownikowa – „Chatakterystyka w utworach fantasy autorstwa Johna Ronalda Reueal Tolkiena” oraz „Portret współczesnej kobiety w miesięczniku „Twój Styl” – studium porównawcze na podstawie obserwowanych egzemplarzy z lat 1994-2010”
  • gra decyzyjna : „Synteza metod detekcji synchronicznej promieniowania podczerwonego zmodulowanego mechanicznie” i „Promocja gmin w powiecie gnieźnieńskim.”
  • gra strategiczna : „Poetyka listu romantycznego na danych źródłowych z korespondencji Juliusza Słowackiego i Salomei Becu” i „Stan i perspektywy rozwoju turystyki i rekreacji Puław i okolic”
  • gra decyzyjna : „Sadyzm. Współczesna recepcja filozofii Markiza de Sade na danych źródłowych z filmu” oraz „Obraz średniowiecznego klasztoru i życia zakonnego w powieści Umberta Eco”Imię róży””