Nasze szkolenia ze sprzedaży i wyjazdy team building – zdalnie
Show MenuHide Menu

Spotkanie raportujące – powiadomienie uczestników – projekty EFS

25 października 2016

W związku z podjętą strategią upowszechnienia projektu nr IJWE/45 1 1 /2015 zapraszamy wszystkich zainteresowanych na konferencję poświeconą ocenie wydatkowania środków z Amerykańskiego Priorytetu Pomocowego

Plan dyskusja podczas seminarium przewiduje wymienione tu podgrupy zadaniowe:

 • Ocena Ex ante dla Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013
 • Ocena skuteczności systemu wdrażania Funduszu Małych Projektów i Projektów Sieciowych w Programie Operacyjnym Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) – Brandenburgia 2007-2013, w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej
 • Badanie wpływu funduszy strukturalnych wykorzystanych przez małe i średnie przedsiębiorstwa na rozwój regionalny woj. podkarpackiego, lubelskiego i podlaskiego
 • Ewaluacja trafności interwencji i efektów realizacji działania 1.2 Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw
 • Pomiar stopnia implementacji funduszu EFS na przykładzie studium edukacyjnego Hotel na Symulacje Finansowe
 • Ocena systemu wdrażania rekomendacji przez instytucje zaangażowane w realizację Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich i Programu Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL
 • Adekwatność Planów Działania dla Priorytetu VIII i IX do potrzeb województwa łódzkiego ze szczególnym uwzględnieniem kryteriów wyboru projektu oraz komplementarności PO KL i innych programów współfinansowanych ze źródeł wspólnotowych w regionie.
 • Ocena szczegółowych kryteriów wyboru projektów w ramach PO KL stosowanych w województwie dolnośląskim
 • Analiza systemu wskaźników monitorowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013
 • Perspektywy rozwoju systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w Polsce do 2014 roku w aspekcie realizacji Narodowej Strategii Spójności, celów dyrektyw odpadowych i wykorzystania środków funduszy strukturalnych
 • Wpływ projektów szkoleniowych w ramach Działań 2.1,2.3 oraz 2.4 w ramach ZPORR na zaspokojenie potrzeb lokalnych i regionalnych rynków pracy
 • Raport z Badania Ewaluacyjnego Beneficjentów Instytucjonalnych Działań 2.1, 2.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
 • Ocena zbieżności rozwoju społeczno-gospodarczego Polski z Unią Europejską

  Grant będzie przeanalizowany pod kątem skutków wdrożenia w następujących dotowanych branżach (przyporządkowanie wg PKD).:
 • Produkcja wyrobów futrzarskich
 • Drukowanie gazet
 • Produkcja pozostałego sprzętu transportowego, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • Sprzedaż hurtowa kwiatów i roślin
 • Sprzedaż detaliczna pieczywa, ciast, wyrobów ciastkarskich i cukierniczych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • Działalność usługowa wspomagająca transport lotniczy
 • Gimnazja, licea ogólnokształcące i profilowane
 • Działalność historycznych miejsc i budynków oraz podobnych atrakcji turystycznych

  Dla priorytetu „Szkolenia analizie zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie dwóch powiatów: opoczyński oraz stargardzki

  Upoważnieni beneficjenci to: „F.U.H. DARBUD” s.c. Barbara Grabia, Dariusz Fijak, Kopalnia Surowców Mineralnych „Surmin Kaolin” S.A., NQ-SYSTEM – Awaryjne otwieranie dzrzwi samochodowych i zamków, SAMM Stanisław Ludwiniak, Zakład Instalacji Elektrycznej i TV Kablowej Edmund Lubiszewski, „R.O. 1991” , Cardinal Pharma Trade , EVER , INTEGER.pl , MOJE GIMNAZJUM , SYGNITY , VOSS AUTOMOTIVE POLSKA , Ginter Agnieszka – „AM Global Solutions”, „NORCO POLSKA” , CD Projekt RED SA

  Zainteresowanych prosimy o zgłoszenia e-mail.