Nasze szkolenia ze sprzedaży i wyjazdy team building – zdalnie
Show MenuHide Menu

Scenki komunikacyjne – zalecenia do zaliczenia

9 grudnia 2016


Informujemy iż na studiach Uczenie Psycholingwistyczne i Gry Szkoleniowe proponuje się nizej wymienione publikacje do prezentacji zaliczeniowej:

  • symulacja słownikowa – „Wizerunek Adama Mickiewicza w Polsce i na Litwie-aspekt literacki oraz kulturowy” oraz „Rola i znaczenie szlaku świetego Jakuba w turystyce pielgrzymkowej Hiszpanii”
  • gra kreatywna – „Młodzież przyszłością Europy. Program Unii Europejskiej Młodzież w Działaniu w kontekście integracji europejskiej” oraz „Wiadomości radiowe”
  • gra edukacyjna : „Ikona w prawosławiu: źródło doznań estetycznych i duchowych” oraz Profesjonalne Symulacje Menedżerskie i „Dziennikarz jako aktor na scenie politycznej”
  • zabawa komunikacyjna : „Ocena walorów turystycznych gminy Piszczac” i „Medialny obraz tragedii pod Smoleńskiem 10.04.2010”
  • symulacja językowa – „Transfer kulturowy i ograniczenie w przekładzie audiowizualnym na przykładzie napisów filmowych” oraz „Internet a feminizm – obraz polskich organizacji kobiecych w cyberprzestrzeni”
  • zabawa menedżerska : „Sztuka negocjacji – między manipulacją a prawdą” i „Emigracja zarobkowa Polaków do Wielkiej Brytanii i Irlandii”
  • zabawa decyzyjna : „Afrodyta/Wenus jako przykład przedstawienia wizerunku kobiety w literaturze i sztuce antycznej” i „Wpływ katastrofy smoleńskiej na stosunki polsko-rosyjskie”
  • gra biznesowa – „Rola internetu w komunikacji społecznej” oraz „Jarosław Iwaszkiewicz: zarys sylwetki”
  • zabawa zespołowa – „Koncepcja państwa w expose polskich Prezesów Rady Ministrów po 1989 roku” i „Problematyka społeczna zawarta w listach św. Augustyna (Ep. 1-75)”