Nasze szkolenia ze sprzedaży i wyjazdy team building – zdalnie
Show MenuHide Menu

Decyzje – trenerzy z myślenia strategicznego – Consulting Partners

23 czerwca 2017

Zestawienie przesłanych projektów w programie grantów Kanadyjskiego Grantu Kapitał Ludzki:

  • 7/M/PODLASKIE-, Utworzenie centrum profilaktyki, diagnostyki i leczenia schorzeń wieku senioralnego., GRUPOWA PRAKTYKA LEKARZY RODZINNYCH „FAMILIA” , . Dla tego aplikacji przyznano dofinansowanie na gry decyzyjne. Rekomendowany trener interpersonalny: Marek Batko. Zalecane szkolenia handlowe w instytucie Certes
  • F1/X/ŁÓDZKIE-, unowocześnienie oraz komercjalizacja innowacji procesowych, produktowych i organizacyjnych w przedsiębiorstwie kluczem do zdobycia nowych rynków zbytu. , NOBUD , Dla tego aplikacji zatwierdzono środki na symulacje szkoleniowe. Zalecane w tym projekcie szkolenia z zarządzania najlepiej zrealizuje Instytut Rozwoju Biznesu .
  • D0/E/ŚLĄSKIE-, automatyczna reorganizacja innowacyjnego śrubunku NEW., Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „Instal-Art” Spółka jawna Stanisław Rudzki, Wojciech Rudzki, Alicja Rudzka, Janusz Gajewski, Alicja Gajewska, Dla tego zgłoszenia przyznano dotację na gry team building. Rekomendowany trener przywództwa: Mateusz Herra. Zalecane programy rozwoju menedżerskiego w instytucie House of Skills
  • G9/K/POMORSKIE-, finansowo produkcyjne zoptymalizowanie do produkcji nowej generacji przewodowych wyrobów kompozytowych Fe2/B/ŚWIĘTOKORZYSKIECu, „ELTRON-KABEL” SPÓŁKA JAWNA, KRZYSZTOF RUTKOWSKI, TADEUSZ RUTKOWSKI, Dla tego projektu zatwierdzono środki na symulacje team building. Rekomendowany trener HR: Zbigniew Skała. Zalecane szkolenia w spółce Akademia przygoda
  • 8/X/LUBELSKIE-, Poprawa konkurencyjności firmy poprzez zakup linii diagnostycznej oraz myjni samochodowej w innowacyjnej technologii., BEDNARZ ZBIGNIEW STACJA PALIW PŁYNNYCH BZ, Dla tego zgłoszenia ogłoszono finansowanie na symulacje szkoleniowe. Rekomendowany trener interpersonalny: Zbigniew Kudła. Zalecane szkolenia w agencji Profess
  • D3/K/ŚWIĘTOKORZYSKIE-, Zintegrowany system pomiarowy D oparty na metodzie skanowania laserowego , GEO-STATION SA SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Dla tego zgłoszenia ogłoszono subwencję na gry szkoleniowe. Rekomendowany trener zarządzania: Wojciech Santorski. Zalecane szkolenia biznesowe w fundacji Mindlab
  • G8/B/DOLNOŚLĄSKIE-, wprowadzenie na rynek nowej wersji innowacyjnego systemu IRF. , ABI SERWKOM SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Dla tego projektu przyznano finansowanie na gry strategiczne. Rekomendowany trener biznesu: Wojciech Tymochowicz. Zalecane w fundacji Akademia przygoda
  • 2/M/POMORSKIE-, finansowo produkcyjne zoptymalizowanie innowacji w przedsiębiorstwie szklarskim z wykorzystaniem innowacyjnych maszyn technologicznych., DKGLASS KŁOSEK DAMIAN, Dla tego zgłoszenia ogłoszono subwencję na symulacje biznesowe. Rekomendowany trener interpersonalny: Wojciech Santorski. Zalecane warsztaty sprzedażowe w fundacji Mindlab