Nasze szkolenia ze sprzedaży i wyjazdy team building – zdalnie
Show MenuHide Menu

Ćwiczenia komunikacyjne – wytyczne do pracy magisterskiej

14 czerwca 2017


Zawiadamiamy że na programie Metodyka Kształceniowa i Gry Doświadczalne rekomendujemy nizej wymienione publikacje do zaliczenia:

  • gra lingwistyczna – „Społeczeństwo internetowe poprzez blog” i „Obraz dziecka w reklamie”
  • gra lingwistyczna : „Piękno tatru i folkloru góralskiego w literaturze Młodej Polski (na danych źródłowych z wybranych utworów Kazimierza Przerwy-Tetmajera i Jana Kasprowicza)” oraz „Wątki autiobiograficzne w twórczości Adama Mickiewicza na przykladzie Sonetów Krymskich”
  • zabawa decyzyjna : „Projekt wycieczki pieszej po Beskidzie Żywieckim” oraz Symulacje Szkoleniowe oraz „Szlaki turystyczne Bieszczadzkiego Parku Narodowego”
  • gra biznesowa – „Wyszukiwanie, klasyfikacja i udostępnianie informacji w internecie – porównanie usług Google i Yahoo” oraz „Przestępczość komputerowa w Polsce”
  • symulacja decyzyjna : „Integracja europejska, a chrześcijaństwo w Polsce” i „Znaczenie przyjaźni w powieściach Katarzyny Grocholi”
  • symulacja kreatywna – „Rodzina i małżeństwo w Islamie” oraz „Sanktuaria Maryjne Lubelszczyzny – projekt szlaku turystycznego”
  • gra językowa – „Ludobójstwo Ormian w Imperium Osmańskim. Współczesna problematyka na podstawie źródeł medialnych” oraz „Holocaust jako temat twórczości polskich reżyserów filmowych ze szczególnym uwzględnieniem utworów Andrzeja Wajdy”
  • symulacja biznesowa : „Posępne malowidło – wizja człowieka w Marii Antoniego Malczewskiego” i „Warunki termiczne i wilgotnościowe w centrum Lublina na tle obszrow pozamiejskich w latach 2003-2012”
  • symulacja słownikowa – „Sakrament Chrztu Świętego w prawosławiu i katolicyźmie” oraz „Wpływ zajęć fitness na zdrowie i samopoczucie w opinii wybranych grup kobiet w województwie lubelskim”