Nasze szkolenia ze sprzedaży i wyjazdy team building – zdalnie
Show MenuHide Menu

Spotkanie raportujące – zapowiedź spotkania – fundusze unijne

5 sierpnia 2017

W związku z raportowaniem działania funduszowego nr UOM/86 9 9 /2014 zapraszamy zainteresowanych na konferencję poświeconą ocenie rozdystrybuowania budżetu z Środkowoeuropejskiego Priorytetu Społecznego

Porządek debata w czasie konferencji obejmuje poniższe grupy panelowe:

 • Ocena szacunkowa projektu Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej
 • Ocena wpływu wykorzystania środków zewnętrznych w latach 2000 – 2008 na zwiększenie spójności wewnątrzregionalnej województwa łódzkiego w kontekście realizacji RPO WŁ
 • Raport z oceny uzupełniającej pt. „Wpływ realizacji Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, lata 2004-2006 na wzrost zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw”
 • Ocena gotowości pomorskich uczelni do absorpcji środków w ramach RPO WP, z uwzględnieniem innych programów operacyjnych (PO IiŚ, PO IG, PO KL)
 • Analiza jakości implementacji celów EFS na przykładzie studium szkoleniowego Sale konferencyjne Szkolenia w Warszawie
 • Analiza kryteriów wyboru projektów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
 • Analiza sprawności przepływów finansowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013
 • Ocena wdrażania pakietu antykryzysowego w aspekcie zastosowanych rozwiazań w ramach RPO WK-P na lata 2007-2013
 • Ocena działań informacyjno promocyjnych – IP MEN w ramach Priorytetu III PO KL
 • Analiza problemów związanych z realizacją projektów infrastrukturalnych realizowanych w ramach ZPORR i Funduszu Spójności wynikających ze zmieniającej się sytuacji na rynku budowlanym
 • Badanie beneficjentów ostatecznych pomocy udzielanej w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006 – pilotaż
 • Ewaluacja bieżąca Działań 2.1, 2.2 PO KL – I edycja – Badanie Beneficjentów Instytucjonalnych
 • Ocena zbieżności rozwoju społeczno-gospodarczego Polski z Unią Europejską

  Projekt zostany przeanalizowany pod kątem analizy ex post w następujących uprawomocnionych dotacyjnie branżach (systematyka wg PKD).:
 • Produkcja makaronów, klusek, kuskusu i podobnych wyrobów mącznych
 • Produkcja ceramicznych kafli i płytek
 • Produkcja monet
 • Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych
 • Sprzedaż hurtowa metali i rud metali
 • Działalność usługowa wspomagająca transport wodny
 • Działalność agencji reklamowych
 • Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób z zaburzeniami psychicznymi

  Dla priorytetu „Szkolenia audytowi zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie dwóch powiatów: inowrocławski oraz bielski

  Upoważnieni beneficjenci to: „POLLENA” Wrocław S.A., Przedsiębiorstwo Tworzyw Sztucznych „Erg” Kłobuck S.A. w likwidacji, Gorzkiewicz Profesjonalny Montaż Samochodowych Instalacji Gazowych, TOI TOI Systemy Sanitarne Sp. z o.o., Suwalska Telewizja Kablowa sp. z o.o. , Spółdzielnia Mieszkaniowa „WESTALKA” , Addit , FA KROSNO S.A., GTM-MOBIL Technology Fudalewski – Walisiewicz Spółka Jawna, NOkia Siemens Networks Sp.z o.o., Solimpex – Serwis Sp. z o.o., Zakład Elektroniki Przemysłowej ENIKA , Hasta , WEBXL, Gmina Głogów Małopolski

  Zainteresowanych prosimy o kontakt.