Nasze szkolenia ze sprzedaży i wyjazdy team building – zdalnie
Show MenuHide Menu

Wyjazdy integracyjne – Marcowy Panel

25 grudnia 2017


Ponizszym współpartnerom w pas się kłaniając składają wyrazy wdzięczności ze strony Grupy Kapitałowej za zaangażowanie na sponsoring i darowizny – podpisano: Lechosław Wiszowaty, Kajetan Pośpiech, Benedykt Lipiński i Wiliam Brisz

 • II Zjazd Naukowy polskiego Towarzystwa Biologii Medycznej; XI Konferencja Eksperymentalno-Szkoleniowa Sekcji Immunotoksykologii a także Immunomodulacji światowego Towarzystwa Immunologii Doświadczalnej i Klinicznej „Medycyna XXI wieku”
 • Wrześniowy Warsztat Ekspertów Marketingu Zabawy Team Building
 • NanoBioMateriały – teoria i praktyka
 • VI Naukowy Zjazd europejskiego Towarzystwa Kardiodiabetologicznego
 • Twórczy nauczyciel – twórczy uczeń Seminarium integracyjne dedykowane doktorowi Stanisławowi Bortnowskiemu w rocznicę śmierci
 • Jakość a wykorzystanie ziarna zbóż
 • Ogolnopolska Wyjazdowa Integracyjna Kongres Planarny team building pt. 'Rola środowisk naukowych, samorządowych jak również służb statystyki publicznej we wzmocnieniu pozytywnego wizerunku statystyki’
 • Ogólnoregionalna konferencja Dydaktyczno-organizacyjna: woda-człowiek-środowisko: wybrane problemy w modernizowanych systemach wodociągów i kanalizacji, 19-20 marca 2015 r., Licheń
 • Diagnostyka ultrasonograficzna wad rozwojowych i porodu przedwczesnego
 • Koła Roczne – szkołą twórczego działania – edycja IV
 • Spotkanie „Mass media jak również komunikacja: budowanie narodowego dialogu. Dialog w Unii ” w ramach procesu EAGLE
 • Prawo cywilne na co dzień
 • Okręg podkarpacki na tle ogólnokrajowych wyników wyborów do Parlamentu Europejskiego w 2014 roku
 • Nauka dla gospodarki i środowiska.