Nasze szkolenia ze sprzedaży i wyjazdy team building – zdalnie
Show MenuHide Menu

Nagrodzone szkolenia HR

1 lutego 2018

 • E-PortalŚlubnypl – największa polska baza WeddingResources
 • Flightspace – nowoczesny portal społecznościowy o tematyce lotniczej
 • Fotokatalizatory hybrydowe oparte na glinokrzemianach warstwowych do oczyszczania wody – treningi z konfliktów
 • nowoczesne kompleksowe izolacje termiczne budynków w ofercie IZODOM 2000 POLSKA – warsztaty z delegowania i weekendowe szkolenia z konfliktów
 • nowoczesne technologie drogą do dywersyfikacji oferty tub – treningi firmowe
 • Konferencje Z Motywowania do Zmiany – szkolenia interpersonalne i bezpłatne szkolenia sprzedażowe
 • mobilna koncepcja finansowa pozwalająca na porównanie, wybór i nabycie produktów finansowych drogą elektroniczną
 • cyfrowa koncepcja wspomagajaca zarządzanie pracownikami w systemie telepracy – szkolenia z konfliktów
 • – warsztaty HR
 • Kompozycja na bazie wiech konopi przeciwko patogenom, sposób wytwarzania kompozycji oraz zastosowanie wyciągu z wiech konopi do wytwarzania kompozycji przeciwko patogenom oraz do zwalczania patogenów grzybiczych –
 • Mechatroniczny model sterowania, diagnostyki i zabezpieczeń w maszynach górnictwa odkrywkowego – szkolenia pracownicze
 • Nowatorski serwis cyfrowy ASYSTENT RODZICA/PLANER do organizowania życia rodzinnego z dzieckiem w roli głównej
 • Nowe kompaktowane materiały rafinujące i izolacyjne dla odlewnictwa metali – szkolenia z delegowania
 • Nowoczesne materiały i modernizacyjne metody dla przetwarzania i monitorowania energii (MIME) – treningi firmowe
 • Odpady nieorganiczne przemysłu chemicznego – foresight technologiczny – warsztaty negocjacyjne
 • Partnerska sieć biur podróży – innowacja procesów biznesowych
 • PCSM – Polskie Centrum Statystyki Medycznej – szkolenia sprzedażowe
 • Poprawa konkurencyjności firmy poprzez nabycie nowoczesnych metodyki poligraficznych wykonywania opraw łączonych klejem oraz procedury wykonywania druków luźnych – szkolenia ze stresu
 • Pozyskanie przez EKOBOX Sp z oo specjalistycznych usług doradczych niezbędnych do wprowadzenia instrumentów finansowych Spółki do obrotu w alternatywnym programie zorganizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie SA
 • Profesjonalne doradztwo dla E-Financial SA w celu pozyskania inwestorów zewnętrznych – warsztaty z kreatywności
 • programowanie procesorów samochodowych – szkolenia handlowe
 • Rozpoczęcie eksportu usług informatycznych przez TA Group
 • skok technologiczny importu poprzez uczestnictwo w targach i misjach międzynarodowych – szkolenia ze stresu
 • wzmocnienie strategii działania eksportu w kierunku rynków wschodnich
 • skok technologiczny działalności eksportowej poprzez pozyskanie planu rozwoju importu – warsztaty miekkie
 • unowocześnienie firmy GMITPL poprzez wypracowanie platformy zdalnej ze zdalną analizą bezpieczeństwa teleinformatycznego
 • wzmocnienie strategii działania firmy SERPOL COSMETICS poprzez eksport produktów w kierunku rynków UE – szkolenia handlowe
 • wzmocnienie strategii działania Heinz Plastics Polska Sp z oo poprzez nabycie nowoczesnych metodyki
 • Sporządzenie przez zewnętrznego wykonawcę koncepcji rozwoju importu – szkolenia z obslugi klienta
 • TechnoBIT Venture – wiedza i kapitał dla innowacji
 • TOPSPOTpl – internetowa platforma ofertowa dla firm z e-usługami DISPLAY i SEARCH – szkolenia miekkie
 • Uruchomienie innowacyjnej metodyki produkcji substancji czynnych oraz unowocześnienie infrastruktury B+R – treningi z zarządzania projektem
 • Uzyskanie ochrony patentowej aptamerów RNA jako inhibitorów rybonukleazy Dicer
 • Wdrażanie koncepcji ekspansji eksportu przez firmę Magam – treningi z asertywności
 • Wirtualny Planer Turystyczny – portal zintegrowanych e-usług semantycznych – warsztaty z komunikacji
 • Wyposażenie IP w 2010 r
 • Wyposażenie w sprzęt, materiały biurowe, wynajem powierzchni biurowej oraz leasing samochodu w IW – BGK w 2010 r – szkolenia pracownicze
 • Wzmocnienie pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa Biozym na rynkach zagranicznych – szkolenia z obslugi klienta
 • Zaplanowanie oraz wdrożenie nowego wzoru użytkowego programu segmentów akustycznych
 • pozyskanie i implementacja wielopoziomowego systemu ONETASK usprawniającego procesy wymiany informacji pomiędzy firmą Netizens i klientami – warsztaty zamkniete
 • umożliwienie wsparcia zarządzania realizacją 7 osi i działań 83 i 84 w ramach 8 osi PO IG w 2010 roku realizowane przez WWPE – treningi negocjacyjne}