Nasze szkolenia ze sprzedaży i wyjazdy team building – zdalnie
Show MenuHide Menu

Eventy Team Building – Mazowiecki Panel

31 stycznia 2018


Poniżej wymienionym organizatorom konferencji w pas się kłaniając składają wyrazy wdzięczności w imieniu Zespołu Organizacyjnego za uwagę przeznaczoną na doaradztwo i mentoring – podpisano: Achacjusz Breza, Feliks Gaj, Bohdan Kurczyk i Romuald Jadczyk

 • innowacje oraz podejścia upowszechniania wyników badań naukowych IUNG-PIB w praktyce rolniczej (blok warsztatów naukowych)
 • Lutowy Kongres Kierowników sektora przemysłowego Wyjazdy Integracyjne w Warszawie
 • II Ogolnopolska Wyjazdowa Integracyjna Szkolenie Symulacyjne team building „rewolucyjne tendencje na rynku nieruchomości”
 • Medycy dla Afryki
 • XXVII Sympozjum Mechaniki Eksperymentalnej Ciała Stałego imienia imienia prof. Jacka Stupnickiego
 • Konopie – współczesne kierunki badań biomedycznych, Farmakogenomika kannabinoidów – nadzieje oraz ograniczenia. Poznań, 19.11.2015
 • XVII Ogolnopolska Wyjazdowa Integracyjna Szkolenie Symulacyjne team building – Mikroekonometria w teorii oraz praktyce
 • Ogolnopolska Wyjazdowa Integracyjna Konferencja Naukowa team building jak również Wyjazd Naukowo-Studialny – Niemcy, Holandia pt. „Natura-Technologia-Kultura-Zrównoważone Środowisko Życia”. The Conference of Polish Universities and Research Trip-Germany, Netherlands „Nature – Technology – Culture – Sustainable Living Environment”.
 • Konferencja światowego Towarzystwa Naukowego AIDS
 • Współorganizowane Seminarium integracyjne „Niebezpieczne procesy termodynamiczne realizowane w cukrowniach
 • Wpływ przemian demograficznych na centralną, regionalną oraz lokalną politykę społeczną
 • Rola technologii automatycznego montażu w kształtowaniu jakości ziarna zbóż (Warsztaty biznesowe i wyjazdy integracyjne naukowe)
 • Dzień Edukacji na Rzecz Zwierząt
 • Między psychiatrią a neurologią. Wspólna diagnoza jak również wspólne leczenie