Nasze szkolenia ze sprzedaży i wyjazdy team building – zdalnie
Show MenuHide Menu

Symulacje menedżerskie – zalecenia do zaliczenia

6 stycznia 2017


Potwierdzamy że na studiach Edukacja Innowacyjna i Gry Eksperymentalne zezwala się na tu przedstawione tezy do zaliczenia:

  • symulacja biznesowa : „Wojsko polskie w misjach pokojowych NATO w latach 1998-2007” i „Wybrane aspekty roli Uniwersytetów w średniowiecznej kulturze europejskiej”
  • gra strategiczna : „Teorie spiskowe próby wyjaśnienia historii” oraz „”Niewiele wie ten, kto dużo przeżył. Wiele ten, kto dużo podróżował”. Walory Lübeck dla turystyki kulturowej”
  • zabawa kreatywna – „Coco Chanel jako ikona mody kobiecej” i Symulacje Menedżerskie i „Chasydzkie źródła myśli antropologicznej Martina Bubera”
  • gra lingwistyczna : „Wybrane kreacje i osobowości romantyczne” i „Współczesny przewodnik po Katedrze Gnieźnieńskiej ”
  • gra językowa – „Ironia i intertekstualność w powieści Umberto Eco „Imię róży”” oraz „Collegium Europaeum Gnesnense w zwierciadle semiotyki”
  • zabawa komunikacyjna : „Współczesne aspekty etyczne funkcjonowania mediów. Rola i spory etyczne we współczesnym dyskursie medialnym” i „Zwycięzcy czy przegrani ? Językowe obrazy polskiej drużyny piłkarskiej na Mundialu 2006”
  • gra lingwistyczna – „Komunikacja w związku partnerskim” oraz „Chwyty perswazyjne stosowane w handlu”
  • symulacja komunikacyjna : „Gra komputerowa: naśladownictwo i odwzorowywanie świata realnego” oraz „Reklama w przekazie telewizyjnym”
  • zabawa decyzyjna – „Obraz Holocaustu w kinie europejskim” i „Atrakcyjność turystyczna Kotliny Kłodzkiej”